Företagsrådgivning

Företagsrådgivning

Vår besöksadress är Strandvägen 28, 21600 Pargas. Besök i andra kommunområden överenskommes enligt behov.

För tidsbeställning kontakta:

Näringslivschef Tomas Eklund, tomas.eklund@pargas.fi, tel. 040 488 5675
- kontaktperson mellan kommun och företag, affärstomter och -utrymmen, ägarskiften
   
Företagsutvecklare John Forsman, john.forsman@pargas.fi, tel. 040 488 6075