Länkstig

Företagslokaler och tomter

Företagslokaler och tomter
 

Industritomter Lövnäs

Användningsändamål enligt detaljplan  Kvarter  Ledig areal
TY-6   | Kvartersområde för företagsbyggnader  6   2 075m²
TY-6   | Kvartersområde för företagsbyggnader  10   9 322m²
TY-6   | Kvartersområde för företagsbyggnader  11   4 166m²
KTY-6 | Kvartersområde för verksamhetsbyggnader  3   7 819m²
KTY-6 | Kvartersområde för verksamhetsbyggnader  7   9 973m²
KTY-6 | Kvartersområde för verksamhetsbyggnader  8  26 610m²


Lövnäs arbetsplatsområde:
•    Tomter för industri- och lagerbyggnader
•    Tomter för kontors- och affärsbyggnader
•    Tomareal enligt behov
•    Kommunaltekniken parat vid tomtgränsen
•    Bra trafikförbindelser
      (Åbo 23 km, Helsingfors 173 km)
•    Flera grönområden och klara krav på byggnaders fasader i planen, stiligt intryck
•    Ett stenkast från den idylliska skärgården


Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av Lövnäs detaljplan via kartlänken ovan.

PRISER 

  • Grundlegoavgift TY-6 (industri, lager) 0,405 €/m²
  • Grundlegoavgift KTY-6 (butiker, affärsbyggnader)  0,54 €/m²
    Arrendeavgiften är indexbunden.
  • Försäljningspris TY-6 (industri)
    8,10 €/m²
  • Försäljningspris KTY-6 (butiker, affärsbygnader) 10,80 €/m²
Mera information:
Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675
Företagsutvecklare John Forsman, tfn 040 488 6075
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943