Fjärrvärme

Fjärrvärme

Pargas Fjärrvärme Ab tillhandahåller miljövänligt producerad värmeenergi. En betydande del av värmeenergin som distribueras till våra kunder kommer från storindustrins processvärme. Av denna anledning innehåller luftutsläppen från de till fjärrvärmenätet anslutna fastigheterna mindre koldioxid, kväveoxid och svaveldioxid samt partikelformiga utsläpp än utsläppen från hus som uppvärms med konventionella metoder. Den nya biovärmecentralen i Lövnäs säkerställer att vi även i fortsättningen kan erbjuda våra kunder miljövänlig energi och minska mängden luftföroreningar.
 

Varför välja fjärrvärme?

  • Du utnyttjar ren bioenergi
  • Enkelt mätbar energi- och miljöbesparing för ditt hem
  • Det är enkelt att övergå från oljevärme till fjärrvärme
     

Så här beställer du fjärrvärme

Ring numret: 040 488 5670, eller skicka ett meddelande till: kaukolampo@parainen.fi 
 

Så här får du snabb jourtjänst

Ring dejouren på numret: 040 569 2622
 

Kontaktuppgifter

Dejour: tfn 040 569 2622

Driftchef Mika Laaksonen, tfn 044 358 5923

Verkställande direktör Manne Carla, tfn 040 488 5670

Fakturering: Cilla Lundberg, tfn 040 488 5913
Vi tar helst emot era inköpsfakturor i elektroniskt format.

www.pargasfjarrvarme.fi
fjarrvarme@pargas.fi