Daghemmet Villa Kamomilla

Daghemmet Villa KamomillaVilla Kamomilla innebild


Skiftesdaghem
Antal platser: ca 52
Antal grupper: 4
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska, finska
Förskola: svenskspråkig

Villa Kamomilla är ett tvåspråkigt skiftesdaghem som är öppet dygnet runt vid behov. Barnen har delats upp i grupper enligt ålder och de äldre barnen även enligt språk, förutom på kvällar, nätter och veckoslut när alla är tillsammans. På dagtid är verksamheten tvåspråkig både inom- och utomhus.

Villa Kamomilla är ett trivsamt och hemlikt daghem som ligger i utkanten av en skog. Naturen är en viktig lärmiljö för oss. I lusthuset på gården firar vi högtider, leker, läser och vilar. På hösten kalasar vi på äpplen och körsbär från egen gård.
 
Temat för verksamhetsåret 2019–2020 är att främja hållbar utveckling. När det gäller hållbar utveckling är vi med i projektet Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljö. Det huvudsakliga målet för projektet är att väcka intresse för kretsloppstänkande hos både barn och vuxna. En ny nyttoträdgård på bakgården står och väntar på vårens odlingar. Matrester samlas in i komposteraren, och kompostmyllan används som gödselmedel för odlingar. På hösten är det sedan dags att skörda! Barnen deltar aktivt i alla arbetsfaser.
 

Kontaktuppgifter

Rödjevägen 22, 21600 Pargas
Daghemsföreståndare Monika Karlsson
monika.karlsson(at)pargas.fi
tfn 050 533 3478
dejour 040 488 5946