Daghemmet Karusellen, Nagu

Daghemmet Karusellen, NaguKarusellen innebild


Antal platser: ca 47
Språk: svenska, finska
Ålder: 1-5-åringar
Förskola: förskoleverksamhet i Kyrkbackens skola med kompletterande småbarnspedagogik 

Välkommen till daghemmet Karusellen!

Daghemmet Karusellen ligger mitt i naturen nära skog och hav, vilket möjliggör en mångsidig lärmiljö. Pedagogiken på daghemmet är tvåspråkig. I grupperna jobbar både svensk- och finsktalande personal. Naturen i närområdet är en viktig del av vår lärmiljö och vi har en utegrupp för 3-5 åringar. Invid daghemmet finns en kåta, som fungerar som utegruppens grupputrymme. Verksamheten i utegruppen följer samma pedagogiska mål som övrig verksamhet.

Daghemmet är öppet måndag till fredag kl. 7.00–17.00, utgående från familjernas vårdbehov.

Kontaktuppgifter

Ytternäsvägen 2, 21660 Nagu
Daghemsföreståndare Janina Enqvist
janina.enqvist(at)pargas.fi
tfn 040 7493961