Länkstig

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

 

Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas

Personalen anträffbar med tidsbokning:

mån–ons. kl. 9.15–12 och kl. 13–16

tors. kl. 9.15–12 och 13–17

fre kl. 9.15–12 och 13–15 (sommartid till 14.00)

 

Byggnadstillsynen i Korpo, Handelsmansvägen 1, Korpo

Personalen anträffbar med tidsbokning:

mån-ons 9-12 och 13-15

tors 9-12 och 13-17

fre 9-12 och 13-14

 

Byggnadstillsynens kundtjänstnummer.
040 488 6080
vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)


Via kundtjänsten kan du boka tid för syner, beställa arkivsökningar och ansökningsblanketter som du behöver och få allmänna råd i frågor som rör byggnadstillsyn. Hos kundtjänsten kan du också kolla i vilket skede handläggningen av din lovansökan befinner sig. Vid behov blir du hänvisad till att kontakta den person som bereder ditt ärende och via kundtjänsten kan du även be någon av inspektörerna att ringa upp dig.

Ansvarsområden för inspektörerna och granskningsingenjörerna.

Du kan även boka telefontid till byggnadsinspektörer och granskningsingenjörer via ett elektroniskt tidsbokningssystem. Du behöver bara välja vem du vill boka tid till (efter namnet på inspektören står det kommunområde som du avser boka tid till) och fylla i ditt namn och telefonnummer så ringer byggnadsinspektörer och granskningsingenjörer upp dig.

Om du vill boka tid till något annat kommunområde, kan du göra det genom att ringa våra kundtjänstnummer eller skicka e-post till byggnadstillsynen.

Kontaktuppgifter:

Kontorssekreterare i Pargas / Tillståndsberedare för planläggningen
Amy Kallio, 040 488 5915 

-    kundservice
-    mottar lov- och tillståndsansökningar
-    informerar om beslut 
-    nämndeärenden
-    bereder undantagsansökningar för planläggningen

Kontorssekreterare i Korpo
Leena Ginström, 040 488 5914

-    kundservice
-    fakturering 
-    grannehörande
-    arkivsök – Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö

Teknisk assistent 
Nina Fröberg, 040 488 5901 

-    kontrollerar RH-uppgifter
-    koordinater och adresser för byggnader
-    registrerar anmälningar om påbörjade byggarbeten
-    arkivsök - Pargas

Teknisk assistent
Emma Jahnsson, 044 358 5902

-    kundservice
-    arkivsök – Pargas
-    mottar lov- och tillståndsansökningar
-    grannehörande - Pargas

Ledande byggnadsinspektör 
Sanna Simonen, 050 596 2642

Pargas på detaljplanerade områden och Ålö samt öster och norr om Sundet (Kyrklandet, Kirjala, Lemlax, Hirsalö) 
-    bygglov, huvudbyggnader
-    nämndens ärende

Byggnadsinspektör
Kenneth Koskinen, 040 488 5700

Nagu och Pargas på detaljplanerade områdena Ljusudda och Storindustrin och väster om Sundet (Stormälö, Lillmälö, Lilltervo) samt södra skärgården (Stortervo, Mielisholm, Attu)
-    bygglov, huvudbyggnader

Byggnadsinspektör, chef för skärgårdskontor
Joakim Nyström, 0400 929 044

Korpo, Houtskär och Iniö
-    kontaktperson för skärgårdskontoret
-    bygglov

Tillståndsingenjör
Salwa Hanna, 044 358 5928 

Pargas på detaljplanerade områden och öster om Sundet (Kyrklandet, Kirjala, Neder-Kirjala, Lemlax, Hirsalö)
-    ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan i samt handlägger konstruktions-, vatten- och  avloppsplaner och        utför syner på dessa områden

Granskningsingenjör 
Mikaela Hampf ,050 596 2624 

Södra skärgården (Stortervolandet, Mielisholm, Attu)                                                                                                            Väster om Sundet (Ålö, Stormälö, Lillmälö, Lilltervo)
-    ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd och anmälningar i samt handlägger konstruktions-,  vatten- och                            avloppsplaner och utför syner på dessa områden
-    förlängning av bygglov, lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder i Pargas
-    Byggnads- och lägenhetsregisters korrigering

Granskningsingenjör 
Greger Brinkén, 040 751 9320 

Korpo, Houtskär och Iniö
-    ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning samt förlängning av bygglov i och dessa områdens              samt syner
-    lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder 
-    bryggor i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö

Granskningsingenjör 
Risto Reima, 0400 536 532

Nagu, Korpo
-    ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning och syner
-    lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder
-    handlägger konstruktions-, vatten och avloppsplaner i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö