Bygglov

Bygglov


För uppförandet av en byggnad krävs bygglov. Bygglov behövs också för sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförandet av en byggnad samt för utvidgning av en byggnad eller utökning av det utrymme som räknas till byggnadens våningsyta.

Bygglov krävs också för andra reparationer och ändringar i en byggnad, om arbetet uppenbart kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga förhållanden, samt för en väsentlig ändring av ändamålet med byggnaden eller en del av den. Sådana ändringar kan t.ex. vara byggande av toalett, badrum eller bastu, ändring av garage till bostadsrum, ändring av fritidsbostad till åretruntbostad och ändring av bärande konstruktioner eller brandteknisk sektionering.

Bygglov behövs bl.a. för följande byggprojekt:

 • Uppförande av byggnad eller ändring av byggnadsdels användningsändamål
 • Uppförande eller tillbyggnad av egnahemshus
 • Uppförande eller tillbyggnad av fritidsbostad
 • Uppförande eller tillbyggnad av bastu
 • Uppförande eller tillbyggnad av gäststuga
 • Uppförande av ekonomibyggnad, garage, båthus o.d. i detaljplanerat område, över 15 m²
 • Ekonomibyggnad med fast eldstad
 • Vindkraftverk, över 24 m högt
 • Ändringar eller reparationer, ombyggnad > åtgärdstillstånd eller bygglov beroende på omfattningen
 • Vatten- och avloppssystem, förnyande av ventilationssystem > åtgärdstillstånd eller bygglov
 •  beroende på omfattningen