Busstidtabeller

Busstidtabeller och biljetter

Bussar som trafikerar till och från Pargas:

TLO / Skärgårdsbussen
Åbo-Pargas, Åbo-Nagu-Korpo-Houtskär
Linjerna 801-802 och 901-904 

Taivassalon auto
Åbo-Gustavs (Heponiemi--> Iniö)

Biljetter:

Seutu+-periodkort för 30 dagar
Utbudet av Seutu+-biljetter utvidgas i Åboregionen. Sedan tidigare finns Seutu+-periodbiljetten med vilken man kan resa obegränsat i 30 dygn på Åboregiontrafikens förbindelsesträckor. Dessutom har man med biljetten kunnat göra fortsatta resor och bytesresor i Föli-trafiken i Åboregionen. Periodkortet berättigar till ett obegränsat antal resor i 30 dagar och kostar 65 €.

Seutu+ seriebiljett för 10 resor (10)
Vid årsskiftet 2022–2023 tar man i Åboregionen också i bruk en seriebiljett för tio resor, med vilken man kan göra enskilda regionresor. Seriebiljetten går inte i bytes- och fortsättningsresor i Föli-trafiken. Seriebiljetten för tio resor (10) kostar 50 euro.

Du kan välja ett mobilt eller traditionellt kort. 
Kortet kan skaffas från info-punkten i stadshuset eller från Seutu+-övriga serviceställen.
Kortet kan laddas med Seutu+-mobilappen, på Seutu+-webbplatsen eller på serviceställena.

Här hittar du mera information om Seutu +:  www.seutuplus.fi/sv/.

Matkahuolto
Hos Matkahuolto skaffar du enkelt och snabbt en bussbiljett som passar dina resebehov. Hämta den smidiga appen Resor och Biljetter till din telefon från appbutiken eller köp en Webbiljett i vår webbutik.

Engångsbiljetter för enskilda resor
Engångsbiljetten lämpar sig bäst för enskilda resor och sporadiskt resande. Du kan enkelt köpa engångsbiljetter på förhand

i appen Resor och Biljetter
i webbutiken, där du kan köpa en Webbiljett.

Observera att den gamla appen Bussbiljetter tas ur bruk den 30 juni 2023. Då avslutas också försäljningen och laddningen av resekort på stationerna, hos ombuden, i R-kioskerna och på bussarna. Därefter kan alla av Matkahuoltos biljettprodukter köpas i appen Resor och Biljetter.

Säsongs- och seriebiljetter för regelbundet resande
Vid regelbundet resande är de förmånliga och flexibla regionala eller riksomfattande säsongs- och seriebiljetterna mest lämpliga. Säsongs- och seriebiljetter kan köpas i appen Resor och Biljetter.

För riksomfattande resande lämpar sig riksomfattande seriebiljetter, Busspasset och värdebiljetten.

De regionala säsongs- och seriebiljetterna överförs stegvis till appen Resor och Biljetter före den 30 juni 2023. Senast då upphör även försäljningen av biljettprodukter till resekort.

Biljetter för skolelever och studerande
Studerande på andra stadiet som är berättigade till skolresestöd som beviljas av FPA kan resa mellan hemmet och läroanstalten eller inlärning i arbetet med en biljett med skolresestöd.

Biljetterna för grundskoleelever blir tills vidare kvar på resekorten.

Värdebiljett
Värdebiljetten laddas på resekortet och är avsedd för passagerare som inte har möjlighet att använda appen Resor och Biljetter i mobiltelefonen.

Värdebiljetten kan användas fram till den 30 juni 2024.

Här hittar du mera information bland annat om Matkahuoltos olika biljetter och priser: Matkahuolto