Länkstig

AN24-reformen

De offentliga arbetskraftstjänsterna överförs från staten till kommunerna från och med 1.1.2025. I samband med reformen avskaffas de nuvarande AN-byråerna och arbetskraftstjänsterna kommer i fortsättningen att tillhandahållas av sysselsättningsområdet.

I Egentliga Finland inrättas Åbo sysselsättningsområde. Sysselsättningsområdet har en befolkningsbas på 420 000 invånare och en arbetskraftsbas på över 200 000 personer. Åbo stad kommer att fungera som ansvarskommun för sysselsättningsområdet, och en del av tjänsterna och uppgifterna kommer att centraliseras dit.

Pargas stad deltar aktivt i planeringen av servicehelheten och är också förberedd på att själv tillhandahålla närservice för både arbetssökande och arbetsgivarkunder.

Information kommer att läggas till på denna sida allteftersom reformen fortskrider.

För mer information, kontakta Pargas stads och Kimitoöns gemensamma projektchef för sysselsättningstjänster Peter Lindroos på peter.lindroos(a)pargas.fi eller 044 3585832.

 

Här kan du läsa mera.