Länkstig

Kulturparlamentet bjuder in till att delta!

Börjar: 18.05.2021 vid 17:30

Plats:
Pargas
Houtskär Korpo Nagu Pargas Utskären

Kulturparlamentet

Kulturfestivalen Kulturparlamentet ordnas i år för sjunde gången, och genomförs i form av en ”pop up-festival” med många mindre evenemang och tillställningar under september månad, med tyngdpunkt på veckorna 35-36. Kulturparlamentet koordineras och ”grund”marknadsförs av Pargas stads kulturenhet och är ett paraplyprojekt som samlar ett flertal olika aktörer och där kulturbegreppet är brett. Målgruppen är även den bred: allt från barn och unga till seniorer. Genom Kulturparlamentet vill man lyfta fram konsten och kulturen som en viktig del av samhället och samhällsdebatten. Festivalen handlar om att mötas, om att uppleva, se, lyssna och delta. I år ligger betoningen redan i planeringsskedet på deltagandet: det är de deltagande invånarna och kulturaktörerna som skapar festivalens innehåll! Kulturparlamentet söker samarbetspartners och program med och av såväl privatpersoner och arbetsgrupper som föreningar och organisationer! Har du någon idé och är intresserad av att ordna något under festivalen?

Kulturenheten vid staden har en liten summa reserverat för festivalen och tanken är att denna summa delas upp genom deltagande budgetering eller en s.k. medborgarbudget. Det betyder att de aktörer som är med tillsammans beslutar om hur pengarna används som delfinansiering för att kunna förverkliga olika idéer. Budgeteringen är igång, och småningom bestäms det tillsammans uppdelningen av budgeten, och nu behövs av arrangörerna en konkret plan för genomförandet av evenemanget man vill arrangera och en tydlig verksamhets-/evenemangsbudget. OBS! Även en beskrivning på hur evenemanget/verksamheten genomförs vid eventuella restriktioner behövs, så det är bra att tänka på redan från början. Den deltagande budgeteringen delas upp den 15.6.

Har du något på gång i augusti/september som kunde passa i programmet? Tag kontakt: lisa.taulio@pargas.fi.

 

Vi utmanar allmänheten att komma med idéer om evenemang på torget/taxistationen i Pargas under Kulturparlamentet!

Vad saknar du för evenemang som kunde passa där? Har du alltid drömt om att ordna eller få delta i något evenemang mitt på Malmen? Fattas något som kan förverkligas i slutet av augusti-mitten av september? Skicka dina idéer per e-post till lisa.taulio@pargas.fi, eller anmäl dig till idémötet så bollar vi vidare! 


Om deltagande budgetering
Deltagande budgetering är ännu ett ganska nytt begrepp i Finland, men en del kommuner har redan infört olika former på prov för att t.ex. stödja stads- och by-aktivism. Några konkreta exempel på stadsaktivism är evenemang som ordnas av invånarna själva utan endast en tydlig arrangör, Facebooks köp- och säljgrupper, REKO- verksamhet, restaurang- och städdagar i olika städer. Genom deltagande budgeteringen stöds den lokala identiteten och stads- och byaktivismen så att alla har möjlighet att skapa en kommun som passar en själv. Invånarna kan på det här sättet vara med och själva styra medel till sådant som upplevs som viktigt och därigenom stärks demokratin i kommunen. Deltagande budgetering kan på ett nytt sätt aktivera kommuninvånarna och ge ett bredare program då man själv får vara med och bestämma och planera. Målet är alltså att genom delaktighet få idéer och förslag och bestämma om saker tillsammans, så att så många som möjligt får glädje av programmet och utbudet. Genom detta får vi en chans att kommunicera och interagera med varandra för ett bättre slutresultat! Understöden/medborgarbudgeten är till för att utveckla och bredda utbudet av kulturtjänster och -upplevelser på orten. Verksamheten/evenemanget ska ske i någon av kommundelarna i Pargas och vara kreativ och hållbar, berika utbudet, främja välmående och gemenskapen. Evenemangen som är med under festivalen Kulturparlamentet kan delfinansieras genom denna deltagande budgetering, men en del intäkter behöver också fås från andra håll (t.ex. deltagaravgifter el.dyl.).


 

Återbruk | Kierrätyshanke 2021 HEADER


Återbruk | Kierrätyshanke 2021

Återbruk 2021

Börjar: 01.03.2021 vid 00:00

Slutar: 19.04.2021 vid 00:00

Plats:
Hela Pargas
Houtskär Korpo Nagu Pargas Utskären

DELTA I PROJEKTET ÅTERBRUK
VårKultur-arrangörerna utmanar Pargasborna på området återvinning!

Hur kan du ge ett uttjänt föremål i form av t.ex. en tomflaska, en trasig leksak eller en gammal sko nytt liv? En ketchupflaska kan bli en fin planteringsspade genom några klipp, men vad kan tomflaskan, leksaken eller skon användas till? Bara kreativiteten sätter gränser!

Skicka gärna in bilder på ditt eget återvunna föremål, både före, under och efter omvandlingen, till oss på kultur@pargas.fi. Vi presenterar bidragen på Facebook, Instagram och stadens webbsidor. Du kan också själv ladda upp bilder av ditt arbete i sociala medier och använda hashtaggarna #kreativåterbruk och #luovaakierrätystä.

Länk:
https://www.facebook.com/events/336522834403508