Social- och hälsovårdsnämnden för perioden 2021-2025

Social- och hälsovårdsnämnden för perioden 2021-2025

Ordinarie Ersättare
Jeanette Laaksonen (ordförande, SFP) Teresa Jakobsson (SFP)
Eeva Bergman (vice ordförande, Saml.) Rami Ojala (Saml.)
Fredrik Jensén (SFP) Florin Sabie (SFP)
Fredrika Sihvonen (SFP) Ann-Helen Saarinen (SFP)
Conny Granqvist (SFP) Kasper Kronberg (SFP)
Merja Fredriksson (SFP) Johanna Tengström (SFP)
Sverker Engström (SFP) Dick Abrahamsson (SFP)
Mikaela Luoma (SDP) Maria Lahti (SDP)
Carita Henriksson (SDP) Tiina Johansson (SDP)
Mika Wallin (Gröna) Päivi Niittyvaara (Gröna)
Aki Sahlgren (Sannf.) Aki Kulmala (Sannf.)

 

Social- och hälsovårdsnämndens sammanträdesschema hösten 2022

1.9 (inhiberat), 22.9, 11.10, 3.11, 22.11 och 15.12.2022

Det justerade protokollet med bifogad anvisning om omprövning och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna torsdagen påföljande vecka efter sammanträdet.

Social- och hälsovårdsnämnden