Centralvalnämnden

Centralvalnämnden för perioden 2021-2025:

Ledamot Ersättare
Annemo Palmroos-Broos (ordförande, SFP)) Viveca Smeds-Aalto (SFP)
Tea Sundqvist (vice ordförande, Gröna) Hannu Svegin (Gröna)
Ann-Sofie Holmberg (Saml.) Maija-Leena Aalto (Saml.)
Risto Nurmela (VF) Johanna Martinkari (VF)
Ilkka Laurell (Sannf.) Heikki Ekman (Sannf.)