Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden för perioden 2021-2025:

Ledamot Ersättare
Kurt Ekström (ordförande, SFP) Erik Sumelius (SFP)
Aaro Söderlund (viceordförande, Saml.) Heidi Salviander-Wahe (Saml.)
Daniel Strömborg (SFP) Jacob-Hendrik Fellman (SFP)
Mi Adolfsson (SFP)  Fredrika Sihvonen (SFP)
Anne Eriksson (SFP) Aya Lundsten (SFP)
Kyösti Kurvinen  (SFP)  Pontus Franzen (SFP)
Laura Wickström (SFP) Linda Lindberg (SFP)
Sami Svahnström (SDP) Tom Lindholm (SDP)
Mia Forssell (Gröna) Terhi Nkwoemeka (Gröna)
Saila Routio (Gröna) Erland Mattsson (Gröna)
Christian Lagerroos (Sannf.) Hanna Molosofkin (Sannf.)

 

Bygg- och miljönämndens sammanträdesschema våren 2024
Onsdag kl. 16.30

31.1, 6.3, 17.4, 15.5, 12.6, 21.8, 18.9, 9.10, 6.11, 11.12.

Det justerade protokollet med bifogad anvisning om omprövning och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna onsdagen påföljande vecka efter sammanträdet.

Bygg- och miljönämnden