Innehållspublicerare

null Coronainfo för företag och föreningar
30.04.2021

Coronainfo för företag och föreningar

Aktuellt
 

Rådgivning för verksamhetsutövare i ärenden enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

Anvisningar vid arrangerandet av offentliga tillställningar och sammankomster.


Stödformer

Företagens kostnadsstöd IV

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av corona pandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden relaterade löne- och andra kostnader.

Ansökningstid är 17.8.2021 – 30.9.2021 och kan ansökas om

  • företagets egen omsättning har minskat med mer än 30 % jämfört med jämförelseperioden
  • företaget har minst 2 000 euro i kostnader för stödperioden
  • företaget har ett FO-nummer

Närmare info: Statskontoret

Finnvera

Läs mera om Finnveras möjligheter att gå i borgen för företagets lån, t.ex. om företaget är i behov av driftskapital: Finnvera

Andra nyttiga länkar:

För närmare info om stödformerna, andra näringslivsärenden och ärenden gällande föreningar: