Innehållspublicerare

null Coronainfo för företag och föreningar
30.04.2021

Coronainfo för företag och föreningar

Aktuellt
 

Rådgivning för verksamhetsutövare i ärenden enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

Anvisningar vid arrangerandet av offentliga tillställningar och sammankomster.


Stödformer

Företagens kostnadsstöd V (5)

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av corona pandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden relaterade löne- och andra kostnader. Stödet gäller kostnader som uppstått under perioden 1.6.2021 – 30.9.2021.

Stödet riktas till turism, restaurang- och evenemangsbranscherna, samt andra företag som drabbats av offentligrättsliga begränsningar på grund av pandemin.

Ansökningstid är 21.12.2021 – 18.2.2022 och kan ansökas om företagets egen omsättning har minskat pga. pandemin med mer än 30 % jämfört med jämförelseperioden 1.6.2019 – 30.9.2019.

Närmare info: Statskontoret

Finnvera

Läs mera om Finnveras möjligheter att gå i borgen för företagets lån, t.ex. om företaget är i behov av driftskapital: Finnvera

Andra nyttiga länkar:

För närmare info om stödformerna, andra näringslivsärenden och ärenden gällande föreningar: