Innehållspublicerare

null Coronainfo för företag och föreningar
30.04.2021

Coronainfo för företag och föreningar

Aktuellt
 

Rådgivning för verksamhetsutövare i ärenden enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

Anvisningar vid arrangerandet av offentliga tillställningar och sammankomster.


Stödformer

Företagens kostnadsstöd III

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av corona pandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden 1.11.2020–28.2.2021 relaterade löne- och andra kostnader.

Ansökningstid är 27.4. 2021 – 23.6.2021 och kan ansökas om

  • företagets egen omsättning har minskat med mer än 30 % jämfört med jämförelseperioden
  • företaget har minst 2 000 euro i kostnader för stödperioden
  • företaget har ett FO-nummer

Närmare info: Statskontoret

Ersättning för stängning

Arbets- och näringsministeriet har berett en ny ersättning för stängning som i det första skedet gäller små företag och mikroföretag med högst 49 anställda. För större företag bereds ett separat stöd. Företagen ansöker om ersättningen för stängning hos Statskontoret.

Om lokalen stängs med stöd av lag eller ett beslut av myndighet, beräknas ersättningen utifrån företagets lönekostnader och övriga kostnader för februari 2021 enligt antalet stängningsdagar. Lönekostnaderna ersätts till fullt belopp och de övriga kostnaderna till 70 procent.

Den nya ersättningen för stängning gäller restauranger och andra förplägnadsrörelser, men också till exempel utrymmen för motion och idrott, träningslokaler, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekparker.  

Ersättningen går att söka från och med 12 maj, se närmare TEM - frågor och svar

Stöd för landsbygdsföretag

Mikroföretag på landsbygden, jordbruksföretag och företag inom fiskerisektorn som drabbats under coronavirusepidemin kan ansöka om temporärt krisstöd.

Understöd kan sökas ända fram till juni 2021. Stödet kan sökas på nytt, om en tidigare ansökan har fått avslag på grund av att kostnaderna inte har räckt till för stödets minimibelopp.

Stödet kan sökas av företag med verksamhet som är kopplad till gårdar, mikroföretag som förädlar och saluför jordbruksprodukter, företag inom primär jordbruksproduktion, kommersiella fiskare samt företag som bedriver fiskodling, fiskförädling eller bedriver parti- eller detaljhandel med fisk.

Mer information: Livsmedelsverket

Finnvera

Läs mera om Finnveras möjligheter att gå i borgen för företagets lån, t.ex. om företaget är i behov av driftskapital: Finnvera

Andra nyttiga länkar:

För närmare info om stödformerna, andra näringslivsärenden och ärenden gällande föreningar: