Innehållspublicerare

null Bekämpning av vresros i vår stad
14.09.2019

Vi vill tacka våra invånare för responsen och engagemanget gällande bekämpningen av vresros i Ankarparken!

Som bäst utreder vi möjligheten att bekämpa vresros utan att spruta glyfosat. Vi inleder bekämpningen mekaniskt och uppmanar er alla att delta i arbetet! Vi bjuder på anvisningar och utrustning till dig som vill delta. Ta kontakt med vik. stadsträdgårdsmästare Daniel Falck  och meddela ditt intresse.