Innehållspublicerare

null Utrustningsinstruktion på Omnigym utegym i centralparken den 21.5 och den 23.5
20.05.2024

Imorgon, tisdagen den 21 maj, kommer Thomas Pokela från Omnigym och Pargas stads idrosstinstruktör Patri Filatoff, att vara på plats för att ge instuktioner om Omnigym utegymmets maskiners användning från kl. 14-18. Patri kommer också att vara på plats torsdagen den 23.5 kl 12-14.

Det här är en utmärkt möjlighet att komma och bekanta sig med träningen, tidigare erfarenhet av gymutrustning krävs inte. Välkommen att bekanta dig med utegymmet!


13.5.2024 Nyhet

Träningsmöjligheter i Pargas stad ökar när ett utegym öppnas för fri användning i centralparken, där man kan träna med inhemsk Omnigym utomhusträningsutrustning som en del av utrustningstillverkarens Europaomfattande forskning. 

Ett utegym öppnas i centralparken i Pargas för kommuninvånarnas bruk. I utegymmet kan du träna med inhemsk Omnigym utomhusträningsutrustning, där träningsmotståndet kan justeras med hjälp av en patenterad viktenhet så att det passar just dig. Träningsutrustningen passar alla oavsett ålder och konditionsnivå. Utrustningssäkerheten och effektiviteten bygger på långsiktigt utvecklings- och forskningsarbete. 

Det nu öppnade utegymmet är en del av Omnigym Oy:s internationella forskningsprojekt, som studerar användarnöjdheten med utrustningen, upplevelserna och samlar information om antalet användare på orter i olika storlekar runt om i Finland och Europa. 

”Det är viktigt för oss att förstå hur mycket och hur vår utrustning används samt mäta användarnöjdheten. Vi vill att användarupplevelsen ska vara så bra att det får användaren att komma tillbaka, om och om igen. Då har vi lyckats på många sätt." säger Kirsti Laasio, VD på Omnigym.  

Under den fem veckor långa forskningsperioden kommer en undersökning att genomföras, där användarna kommer att kunna ge direkt feedback om träningsupplevelsen och platsens lämplighet. Numeriska användningsdata samlas också in från användningen av enheterna, såsom antalet repetitioner som görs med enheterna och vid vilken tidpunkt enheterna används. Information om användningen av enheterna sparas automatiskt i molntjänsten. Sensorerna som mäter användningen är installerade inuti enheterna, och människor fotograferas inte, och ingen individuell data lagras på plats. Den inkomna feedbacken och informationen om användningsmängden kommer även att delas ut till kommunen. 

I centralparken finns det nio enheter för omfattande träning av hela kroppen. Träningen är kostnadsfri och gymmet är öppet från 13 maj till 16 juni. Man kan ta sig enkelt till plats med buss, cykel, till fots eller med bil, och det finns även en parkeringsplats i närheten av utegymmet. I samband med träningen rekommenderar Pargas stad att besöka den vackra centralparken, använda sig av tjänsterna i centrum samt bekanta sig med de nya tomterna i området Solbågen som kommer till salu under våren 2024. 

Projektet genomförs i nära samarbete med utrustningstillverkaren Omnigym Oy och Pargas stad.  

Omnigym, Global User Study 

Omnigyms utegym har snabbt blivit populär bland användare och fått positiv feedback från både användare och kommunala beslutsfattare. För närvarande finns det nästan 200 permanenta utomhusgym från Omnigym i Finland och runt 50 i övriga Europa. Forskningsprojektet Global User Study kommer att genomföras mellan 2020 och 2025 i flera europeiska länder. Hittills har det tillfälliga utomhusgymmet besökt över 40 platser i 8 länder.