Innehållspublicerare

null Informationsmöte om Rävsundsbrons situation
06.09.2023

NTM-centralen i Egentliga Finland och Pargas stad bjuder in intressentgrupper och representanter för medierna till ett informationsmöte fredagen den 22 september 2023 för att höra om Rävsundsbrons situation.

Rävsundsbrons skick har försämrats snabbare än väntat. Som bäst utreder vi brons skick närmare tillsammans med Trafikledsverkets experter.

Under informationsmötet berättar vi om brons skick och om de fortsatta åtgärderna för att säkerställa användningen av bron fram till att den nya bron är färdig. Belastningen från den tunga trafiken på bron måste minskas.

Tid: fredag 22 september 2023 kl. 11–12.30

Plats: Teams (länk)

 

Bakgrund:

Rävsundsbron på Skärgårdsvägen (landsväg 180) är porten till Åbolands skärgård och den enda fasta förbindelsen från skärgården till fastlandet. Bron är i mycket dåligt skick och i slutet av sin livscykel. Man har varit tvungen att införa trafikeringsbegränsningar på bron för att säkerställa användningen av bron fram till att den nya bron blir färdig 2025. Brons skick följs upp intensifierat och nödvändiga åtgärder vidtas för att trygga trafikeringen på bron.

Information om situationen och trafikbegränsningarna för den nuvarande Rävsundsbron finns samlade på NTM-centralens webbplats: https://www.ely-keskus.fi/egentliga-finland-information-om-exceptionella-situationer-ravsundsbron 

Mer information: Trafikens kundservice, tfn 0295 020600