Innehållspublicerare

null Svara på SkäriHUB enkäten!
01.09.2023

Genom att svara på enkäten ger du oss värdefull information till stöd för planeringen av framtidens hubmiljöer! Du kan svara på enkäten oavsett om du har använt SkäriHUB arbetsutrymmena eller inte. Svara på enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/68440DDC9BCC4829