Innehållspublicerare

null LSJH:s ambulerande insamlingar inleder sin höstsäsong - sorteringsstationen besöker Nagu
30.08.2023

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) ambulerande insamlingar Siira och Pop up-sorteringsstationen inleder sin höstsäsong nästa vecka. Den mobila sorteringsstationen Siira tar emot samma avfall som de fasta sorteringsstationerna och stannar där det är långt till sorteringsstationerna.

– Den mobila sorteringsstationen Siira stannar där det är långt till de fasta sorteringsstationerna. Siira tar emot samma avfall som sorteringsstationerna med undantag för farligt avfall från jordbruket, asbest och gasflaskor. Man kan ta avfallet till Siira med bil, paketbil eller personbilssläp, berättar LSJH:s serviceplanerare Janne Penttinen.

Läs mer: www.lsjh.fi/sv/siira 

Tidtabeller för de ambulerande insamlingarna hösten 2023

TI 5.9. kl. 16.30–18 Nagu skärgårdsväg 3898, 21650 NAGU VIKOM, PARGAS

TI 3.10. kl. 16.30–18 Nagu skärgårdsväg 3898, 21650 NAGU VIKOM, PARGAS

TI 7.11. kl. 16.30–18 Nagu skärgårdsväg 3898, 21650 NAGU VIKOM, PARGAS