Innehållspublicerare

null Anmäl mindre vattendrag i Pargas stad
07.07.2023

Känner du till bäckar, rännilar, källor, flador eller glosjöar i ditt närområde? Pargas stads miljövårdsbyrå utreder tillsammans med expertorganisationen för hållbar utveckling i Egentliga Finland, Valonia, på vilka ställen vi har mindre vattendrag i skärgårdsstaden Pargas.

Utredningen samlar svar via en enkät.

 

Information om mindre vattendrag behövs eftersom en stor del av dem inte mera är i naturtillstånd och kan m.a.o. vara i behov av restaurering. Källor och andra små vattendrag bildar särskilda värdefulla biotoper med speciella växt- och djurarter och behöver också beaktas i markanvändning och naturvård.

Att svara på enkäten förbinder inte till någonting. Planering och förverkligandet av eventuella restaureringsåtgärder görs alltid i samråd med markägaren.

 

Frågor? Kontakta miljövårdsbyråns personal.
 

Tack på förhand!