Innehållspublicerare

null Stort vattenläckage i Korpo!
14.06.2023

Vattenläckage i Korpo!

 

Lokalisering av läckan på gång. Alla ombeds att minimera vattenanvändningen.  

 

Hushållsvattnet kommer att vara avstängt från och till under tiden man söker läckaget. Stadens personal kommer att röra sig även på privata områden när undersökningsarbetet pågår.

 

Läckan kan märkas hos vattenkonsumenterna som en minskning av vattentrycket, vilket resulterar i att det kommer betydligt mindre vatten ur kranarna än normalt. Vattentillförseln kan också sluta helt. Tänk i så fall på att stänga av kranen så att situationen inte orsakar vattenskador.

 

Områden som berörs är främst Kuggvikområdet och delar av Korpo centrumområdet.

 

Vattentjänstverket informerar på nytt när läget förändras. Ny information ges senast imorgon torsdag 15.6 kl 15.00.

 

Kontaktperson: Vattentjänster, driftchef Mika Laaksonen tel 044 3585923