Innehållspublicerare

null Information om vägarbeten i Pargas stad sommaren 2023
24.05.2023

Sydmovägen

 • Arbetena påbörjades föregående vecka.
 • Massan byts på en ca 200 m lång vägsträcka och under tiden är ena körfilen ur bruk.
 • Hastigheten sänks till 30 km/h i området. 
 • Samtidigt dikas vägen med grävmaskin.
 • Arbetena uppskattas vara klara den 15.6.
 • Asfaltering sker i augusti, senast i september.

 
Boställsvägen 

 • Vägen smalnas av från 6,5 m till 5,5 m enligt trafiksäkerhetsplanen.
 • Asfalten skärs bort och nya lutningar görs på slänterna.
 • Arbetena börjas vid Reimari och fortsätter mot Kalkvägen.
 • Enligt planen ska arbetena vara klar den 15.6, asfaltering på samma gång som Sydmovägen,  augusti/september.

 
Tallbackavägen

 • Vägens diken rensas och vissa asfaltbitar lyfts för att jämna ut vägen.
 • Arbetena pågår ungefär två veckor.
 • Asfaltering utförs i augusti/september.


Kartor över vägarbetena sommaren 2023