Innehållspublicerare

null M/S Roope med besättning samlar in skrot i skärgården den 3–6 juli
13.06.2023

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf:s (HSR rf) traditionella skrotinsamling i skärgården ordnas den första veckan i juli. M/S Roope med besättning åker runt och samlar in skrot på öar i Nådendals och Pargas skärgård. Vid insamlingen tar man avgiftsfritt emot farligt avfall, metall- och elskrot från hushållen och mot en avgift städ- och byggavfall förpackat i LSJH:s storsäckar. Nu är det hög tid att börja samla ihop avfall som ska tas till insamlingen från vindar, logar och lador.

Personal från Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) packar sina kappsäckar och flyttar ombord på servicefartyget M/S Roope i några dagar i början av juli. Besättningen åker ut med Roope i Nådendals och Pargas skärgård i fyra dagar för att samla in skrot den 3–6 juli.

– Skrotinsamlingen i skärgården har ordnats i hela 20 år. Under insamlingen tömmer vi öar på skrot och farligt avfall som invånarna och stugägarna tagit med sig till insamlingsplatsen. Bara de senaste tre åren har vi samlat in 152 552 kilo skrot i skärgården, berättar serviceplanerare Janne Penttinen, som ansvarar för insamlingen för LSJH:s del.

Städ- och byggavfall i storsäckar

Hushållens farliga avfall, metall- och elskrot tas emot utan avgift. Det gäller även skrotfordon, som skrotbilar, tröskor och traktorer som tömts på ackumulatorer och vätskor. Fordonen ska anmälas i förväg senast den 29 juni till LSJH:s kundtjänst för att man ska kunna förbereda sig på att ta emot dem.

Vid insamlingen tar man även emot städ- och byggavfall, som t.ex. stoppade möbler, träavfall, plast, styrox, gipsskivor, kakel och annat blandat bråte från vindar och lador.

– Dessa avfall tas dock bara emot förpackade i storsäckar från LSJH. En storsäck kostar 89 euro, vilket inkluderar transport- och behandlingsavgiften. Storsäckarna kan köpas vid LSJH:s sorteringsstationer fram till att insamlingen startar och på servicefartyget M/S Roope under insamlingen, förklarar Penttinen.

Det viktiga är att personen som kommit med avfallet själv är på plats där servicefartyget stannar. Det är förbjudet att lämna avfallet oövervakat på insamlingsplatsen.

Mer information om skrotinsamlingen: https://lsjh.fi/sv/asukkaat-ja-mokkilaiset/kiertavat-keraykset/saariston-romunkerays/