Innehållspublicerare

null SkäriHUB - Gemensamt distansarbete för skärgårdsföretagare
26.04.2023

Är du ensamföretagare, småföretagare eller jobbar på distans? Nu har du en utmärkt möjlighet att prova ergonomiska arbetsplatser på distans i Pargas, Nagu eller Korpo. Ju fler företagare som deltar i pilotprojektet under mars-maj desto större är sannolikheten att det främjar möjligheterna för önskade permanenta coworking-utrymmen i skärgården i framtiden. Den här möjligheten bör utnyttjas!

SkäriHUB är ett projekt som genomförs i samarbete mellan Pargas stad och Turun Ammattikorkeakoulu. Syftet är att undersöka vilken typ av samarbetsmiljö, det vill säga hub-miljö och verksamhetsmodell, som passar skärgården och hur utformningen av utrymmena påverkar företagares och distansarbetares motivation, prestation och hälsa i distansarbetet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (Centrala Finlands ELY-central).

Under våren ordnas olika evenemang på hubarna under de övergripande teman "Arbetsdesign som källa till arbetshälsa" och "Produktivitet på jobbet". Det erbjuds till exempel vägledning och tips för arbetsmetoder som stöder välbefinnande, guidade naturaktiviteter och diskussioner om hur gemenskap kan vara en resurs och möjlighet. Dessutom undersöks förväntningarna på framtida hubbar från deltagarna. Deltagarna kan också delta i verkstäder om affärsdesign, innehållsmarknadsföring samt sociala medier och reklamverktyg.

Framför allt erbjuder hubarna en unik möjlighet till ergonomiska arbetsutrymmen (t.ex. höj- och sänkbara skrivbord) samt mänskliga möten, synergier och nätverkande i distansarbetslivet. Tack vare hubarna kan enskilda företagare som arbetar på distans byta miljö från hemmakontoret, utan att binda sig till ett hyresavtal och kostnader för ett fysiskt utrymme.

Blev du intresserad? Så här kan du gå med:

1. Välj en hub där du vill arbeta (Pargas, Nagu, Korpo)

  • Pargas: Ankarhuset, Urnlundsvägen 4
  • Nagu: områdeskontoret, Brinkasvägen 1
  • Korpo: områdeskontoret, Handelsmansvägen 1

2. Kontakta Annemo Palmroos-Broo, annemo.palmroos-broos@pargas.fi. Gå också med i SkäriHUB:s Facebook-grupp, för att alltid få den senaste informationen om evenemang som arrangeras!

3. Fyll i deltagarformuläret du fått från Annemo (startformulär)

4. Hämta nyckeln till din önskade hub

5. Utnyttja hubben enligt dina behov!

SkäriHUB -projektet fortsätter till och med den 22.6. Om du är intresserad av att gå med i SkäriHUB, kontakta Annemo Palmroos-Broos: annemo.palmroos-broos@pargas.fi 

Mer information på SkäriHUB Facebook-gruppen!