Innehållspublicerare

null Tillfälligt avbrott i vattendistributionen till Pargas!
17.07.2023

Tillfälligt avbrott i vattendistributionen till Pargas!

Turun Seudun Vesi Oy (TSV) levererar allt kommunalt vatten till Pargas. TSV:s distributionsrör undergår förflyttningsarbeten, och under denna tid kan vatten inte levereras till Pargas. Förflyttningsarbeten utförs på natten mellan onsdag och torsdag 19.7.-20.7. klockan 00:00 – 06:00.

Vattentjänstverket förbereder sig för distributionsavbrottet med att fylla vattentornet fullt med vatten. Vattendistributionen till kunderna fortsätter normalt oavsett av förflyttningsarbeten, så länge som det finns vatten i vattentornet. Vid normal förbrukning räcker vattnet i tornet i ett dygn, längre om vatten används sparsamt. Vattentjänstverket hoppas att alla vattenförbrukare använder vatten väldigt sparsamt, så att vattenresurserna räcker så länge som möjligt.

Vi ber alla vattenförbrukare utföra alla mindre nödvändiga vattenförbrukningar redan på dagen på onsdag 19.7, och under avbrottet använda vatten endast till det absolut nödvändiga.

Uppdateringar kring ärendet publiceras på stadens hemsidor, www.pargas.fi

Anmälan gäller inte Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö, på dessa ställen fungerar vattendistributionen helt normalt.


Pargas vattentjänstverk