Innehållspublicerare

null Nu kan man rösta på sin favorit idé i deltagande budgetering!
05.04.2023

DELTAGANDE BUDGETERING

Vi fick in 95 förslag, och vi uppskattar alla fantastiska idéer som lämnats in. Med glädje noterar vi att det kom in förslag från hela kommunområdet. Förslagen som gått vidare till omröstning följer riktlinjerna för stadens deltagande budgetering. Idéerna som framkommit har i vissa fall slagits ihop eller kombinerats, eftersom de liknade varandra.

Årets deltagande budgetering har en totalbudget på 50 000 euro. De enskilda idéerna som gått vidare till omröstning har alla en varierande budget, vilket innebär att även om en idé inte hör till dem som fått flest röster så finns det ändå en möjlighet att den förverkligas.

Fanns inte ditt förslag med? Orsaken kan bland annat vara den, att det inte gällde stadens markområden, att idéen inte hinner förverkligas under år 2023, att budgeten överskrids, att det redan finns med i planerna under de närmaste åren eller att det helt enkelt finns tekniska hinder för förverkligandet.

Vi har noterat alla utmärkta idéer och även om inte just din idé är med på listan, kan vi ta den i beaktande i verksamheten utanför deltagande budgetering-projektet. Vi vidarebefordrar idéer även till enheter inom staden för framtida utvecklingsprojekt.

6 - 23.4: Invånarna röstar på förslagen via webblankett. Rösta på den deltagande budgeterings idéen du gillar bäst! Du kan endast välja en av idéerna och rösta bara en gång. Innan du röstar, bekanta dig med alla idéerna här.

Du kan rösta på din favorit idé via webblankett här.