Innehållspublicerare

null Ansökningar och anmälningar till småbarnspedagogiken, förskolan och skolans första klass i Pargas stad
26.01.2023

Välkommen till småbarnspedagogiken, förskolan och skolans första klass i Pargas stad

 

Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken

Den nya verksamhetsperioden startar i augusti. Sista ansökningsdagen för höstens ansökan om plats inom småbarnspedagogiken och ansökan om intern förflyttning är 28.2.2023. Ansökan om plats görs elektroniskt, ansökningsinfo på stadens hemsida.

Tilläggsuppgifter hittar du på småbarnspedagogikens sidor eller tfn 040 589 8551.
 

Anmälan till förskola

Barn som är födda år 2017 och de barn som har fått uppskov med skolstarten anmäls till förskoleundervisning för 6-åringar för läsåret 2023–2024. Förskolan inleds 14.8.2023.

Anmälan till förskola görs elektroniskt 13–28.2.2023 i webbportalen för småbarnspedagogik.

Ett brev som innehåller anvisningar skickas per post vecka 5 till barn födda 2017.

Tilläggsuppgifter finns här eller via tfn 040 589 8551.
 

Anmälan till åk 1

Anmälan till den grundläggande utbildningen gäller:

  • alla 2016 födda barn, samt
  • barn födda 2015 som beviljats uppskov med skolstart
  • barn födda 2017 som anhåller om att få inleda skolgången ett år tidigare

Anmälan till årskurs 1 görs elektroniskt 13–19.2.2023 (v. 7) i webbtjänsten Wilma

Ett brev med uppgifter om läroplikt och närskola skickas per post vecka 5 till barn födda 2016. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma.

Läsåret 2023–2024 inleds måndag 14.8.2023. Skolornas rektorer och skolbyrån, tfn 040 488 5759, ger vid behov närmare uppgifter. Här kan du läsa mera.

Uppgifter om skolskjutsar tfn 040 488 5747.