Innehållspublicerare

null Varha informerar - Sjuksköterskeledd mottagning i Pargas
18.01.2023

Sjukskötarledd mottagning i Pargas

Sjukskötarledd mottagning tas i bruk i början av 2023 även då det gäller icke brådskande vård. Jourmottagningen har sedan länge fungerat med sjukskötare som gör vårdbedömning och tar emot patienter.
 

Reformens bakgrund

Reformen baserar sig på den ändring i hälsovårdslagen som stegvis träder i kraft vad gäller vårdgaranti vid icke brådskande vård. Fr.o.m. 1.9.2023 är vårdgarantitiden 14 dygn inom primärhälsovården och inom munhälsovården 4 månader. Fr.o.m. 1.11.2024 är vårdgarantitiden inom primärhälsovården 7 dygn och inom munhälsovården 3 månader. Denna lagändring kräver att vårdpersonalens yrkeskunskap bör tas optimalt i bruk i hela Finland. Den sjukskötarledda mottagningen baserar sig på detta.

Patienter rekommenderas att självständigt sköta ärenden som gäller deras hälsa via elektroniska kanaler (exempelvis Mina Kanta och OmaOlo-tjänster, 116117-jourhjälp) så att hälsovården kontaktas endast då det är nödvändigt.
 

Verksamheten på Pargas hälsovårdscentral våren 2023

I fortsättningen är det alltid en sjukskötare som gör vårdbedömningen då hälsovårdscentralen kontaktas. Efter bedömningen kan patienten vid behov hänvisas till den yrkesutbildade som är mest lämpad för att sköta ärendet. Den yrkesutbildade kan exempelvis vara sjukskötare, hälsovårdare, fysioterapeut eller läkare. Tidigare vårdförhållanden strävar vi att bibehålla i den mån personalresurseringen tillåter.

Sjukskötarna har möjlighet att konsultera läkare och därefter vara i kontakt med patienten eller så kan patienten läsa råden gällande den fortsatta vården via Mina Kanta-tjänsten. Sjukskötare kan självständigt ordinera laboratorieundersökningar. Vid behov konsulteras läkare.

Patientens ärende kan även vid behov skötas på mottagningen eller via distansmottagning (telefon/Teams). De elektroniska tjänsterna kommer i framtiden att utökas. Även i Pargas råder det brist på hälsovårdspersonal. Vi hoppas att denna reform väcker intresse för att söka sig till Pargas på jobb.