Innehållspublicerare

null Ändringar i tidtabellerna för Skärgårdsbussen (linjerna 901-904) från och med 1.1.2023
30.12.2022

Vid årsskiftet görs ändringar i tidtabellerna för Skärgårdsbussens linjer 901-904. Främst har avgångstiderna från Åbo tidigarelagts. Tidtabellerna för busstrafiken till skärgården är kopplade till färjetrafiken och några av de justeringar som nu görs är relaterade till vintertidtabellerna för färjetrafiken med start den 1 januari 2023. Ändringen gäller inte linjerna 801-802.

De aktuella tidtabellerna finns på webbplatsen tlo.fi under Skärgårdsbuss. Tidtabellerna för webbplatsen Seutuplus.fi är under uppdatering.

De pågående broarbetena på Skärgårdsvägen kan komma att påverka busstrafiken under våren. Kunderna kommer att informeras om detta separat.

Tidtabellen för linjerna 901-904 från 1.1.2023