Innehållspublicerare

null Viktig info från Varha
01.12.2022

Bor du i Egentliga Finland? Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för dina social- och hälsovårdstjänster från och med januari 2023.

Social- och hälsovårdstjänster flyttar till Egentliga Finlands välfärdsområde vid årsskiftet. Vad betyder förändringen för invånarna i Egentliga Finland?

Egentliga Finlands välfärdsområde (kortare sagt Varha) börjar sin verksamhet den 1 januari 2023. Då flyttar social- och hälsovårdstjänster och räddningsverkets tjänster från kommuner och samkommuner till välfärdsområden. Förnyelsens mening är att förenhetliga och förbättra Egentliga Finlands invånares tillgång och åtkomlighet till bastjänster.

 

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för följande tjänster från och med januari 2023:

Primärvård, t.ex. hälsostationers verksamhet och deras vårdavdelningar

Specialiserad sjukvård, t.ex. ÅUCS sjukhus

Förstavård och jour, så som ambulanser och ÅUCS akuten

Brandkår och räddningsväsendet

Munhälsovård

Mentalvårds- och missbrukarservice

Mödra- och barnrådgivning

Socialarbete, bland annat vuxensocialarbete och barnskydd

Handikappservice

Boendeservice för äldre och hemvård

Rehabiliteringstjänster, t.ex. fysioterapi och andra terapier

Du fortsätter ärendehanteringen på samma bekanta plats med samma bekanta experter!

 

Vid årsskiftet 2023 fortsätter social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland huvudsakligen på samma sätt som tidigare. Hälsostationer, rådgivningar, tandkliniker, hemvårdsområden osv. förblir samma och det sker inga förändringar i början av året. Alla bekanta tjänstetelefonnummer är också samma, det vill säga varje social- och hälsovårdstjänstens kund fortsätter sin ärendehantering på samma bekanta plats med samma bekanta social- och hälsovårdsexperter.

 

Den enda förändringen vid årsskiftet är att kommunernas telefonväxlar inte längre kopplar direkt till social- och hälsovårdstjänsters telefonnummer. Egentliga Finlands välfärdsområde får snart nya telefonväxlar.

Social- och hälsovårdstjänsters växel för Åbobor, tel. 02 266 0000

Växel för andra kommuners invånare, tel. 02 772 3111

ÅUCS sjukhustjänsters växel, tel. 02 313 0000

Räddningsverkets växel, tel. 02 263 3111

 

Serviceuppgifter och välfärdsområdets aktuella ärenden finns på adressen varha.fi

Välfärdsområdets webbtjänst (www.varha.fi) öppnas mitten av december. I början är webbplatsen mycket begränsad men webbsidorna och serviceuppgifterna kompletteras hela tiden. I fortsättningen finns alla välfärdsområdets tjänster och aktuella nyheter gällande dem insamlade på webbsidan. I december öppnas också välfärdsområdets some-kanaler Facebook och Twitter.