Innehållspublicerare

null Pargas stad är med i kampanjen "Snäppet svalare"
09.11.2022

För att energin ska räcka till åt oss alla!

Visste du att även Pargas stad är med i kampanjen "Snäppet svalare". Snäppet svalare är statsförvaltningens gemensamma energisparkampanj. Den ger konkreta tips för att spara energi och kapa elförbrukningstopparna hemma, på jobbet och i trafiken. Nu är det rätt tid att vidta energisparåtgärder som ger snabbt resultat.

23.11.2022 kl 18.00 – 19.30 kan du konstadsfritt delta i Kombis online-föreläsning ”Spara energi – snäppet svalare”. Under föreläsningen får du tips och idéer för hur du kan minska elförbrukningen hemma med små medel och få en ökad energimedvetenhet.

Föreläsaren: Liisa Harjula från Valonia. Valonia är Egentliga Finlands opartiska expertorganisation för miljö- och energifrågor. Föreläsningen är på finska, det presenterade materialet på svenska.

Mera info om föreläsningen hittar du här.

Läs mer om hur du kan spara energi.