Innehållspublicerare

null Pargas stad deltar i skärgårdens superdagar i riksdagen!
07.11.2022

Pargas stad deltar i skärgårdens superdagar i riksdagen!

8-9 november flyttar en bit av skärgården in i riksdagen. Syftet med superdagarna är att hämta en bit av skärgården till riksdagen och att lyfta fram skärgårdens och vattenområdenas karaktäristiska särdrag samt mångfalden mellan regioner och aktörer. På programmet står skärgårdsskolornas besök i riksdagen, skärgårdskommunernas och intressentgruppernas presentationer i Lilla parlamentet och det nationella skärgårdsseminariet 2022. Från Pargas besöker Iniö skola, Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola riksdagen under 8.11.

Varje skärgårdskommun har tilldelats ett aktuellt tema. Pargas tema är ”Mångfaldiga förbindelser och uträckta avstånd i Pargas”, under vilket bland annat hör byggandet av Pargasleden samt utvecklingen av Skärgårdsvägens lättrafikleder.

På skärgårdsseminariet 2022 redovisas de mest intressanta resultaten av den färska utredningen ”Hurdan är Finlands skärgård” och skärgårdsdelegationens valteman. Slutorden hålls av Pargas fullmäktigeordförande Sandra Bergqvist, som också fungerar som skärgårdsdelegationens ordförande.

Skärgårdens superdagar riktas i första hand riksdagsledamöter, deras assistenter och övrig riksdagspersonal. Skärgårdsseminariet ordnas av skärgårdsdelegationen.