Innehållspublicerare

null Vattnet från vattenverket i Näsby får användas normalt igen
20.07.2022

Information för vattentjänstverkets kunder i Houtskär 20.7.2022


Vattnet från vattenverket i Näsby får användas normalt

De hushållsvattenprov som tagits ur vattenledningsnätverket i Näsby 18.7. uppfyller kvalitetskraven.
Kloreringen och effektiviserad tagning av prov förtsätter tills man har kunnat säkerställa råvattnets kvalitet.
Smak- och luktstörningar kan uppstå fortfarande. Klormängden hålls dock på en sådan nivå att det är säkert att använda vattnet.

Följande personer ger mera information:

Johanna Mäkinen, toimialajohtaja/avdelningschef
Liedon Ympäristöterveyspalvelut/Lundo miljöhälsovårdstjänster
050 381 3375

Mika Laaksonen, Käyttöpäällikkö/Driftchef
Paraisten vesihuoltolaitos/Pargas vattentjänstverket