Innehållspublicerare

null Den efterlängtade skrotinsamlingen i skärgården seglar i Pargas skärgård 4–7.7.2022
21.06.2022

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf:s (HSR rf) traditionella skrotinsamling i skärgården ordnas 4–7.7.2022.

Skärgårdens skrotinsamling, som ordnats i mer än 20 år, samlar i sommar återigen in skärgårdsbornas skrot. Målet är att anordna insamlingen på olika öar varje år så att man kan samla in avfall från ett så vidsträckt område som möjligt. Insamlingsrutten planeras utgående från invånarnas önskemål. 

– Om den egna bostads- eller stugön inte är med i sommarens insamling lönar det sig att redan nu lägga fram önskemål på nästa sommars insamlingsplatser. Önskemålen tas emot av LSJH:s kundservice, som man kan ringa eller mejla, berättar LSJH:s logistikplanerare Juuso Leppäpuska.  

2021 städade man bort mer än 55 000 kilo skrot från Pargas och Rimito skärgård. Det är den största siffran någonsin i skärgårdens skrotinsamling.  

– Skärgårdsborna har tagit till sig insamlingen och städar öarna i god talkoanda, säger Leppäpuska. 
 

Många olika typer av avfall kan lämnas in till skrotinsamlingen 

Vid insamlingen tar man avgiftsfritt emot metallskrot, elapparater och farligt avfall. Dessutom tar man emot bygg- och städavfall mot en avgift. Skrotfordon kan också lämnas till insamlingen, så länge man reserverar plats för dem på fartyget genom att anmäla det i förväg.

Bygg- och städavfall tas endast emot på fartyget i storsäckar köpta från LSJH. I storsäcken på 1 kubik som köpts i förväg av LSJH kan man packa till exempel träavfall, möbler, styrox, plast, gipsskivor, kakel och annat renoveringsavfall. Storsäckarna kan köpas på LSJH:s sorteringsstationer fram till att insamlingen börjar, dvs. 4.7. En storsäck kostar 89 €. Storsäckarna kan också köpas på M/S Roope under insamlingen. 

På fartyget tjänar storsäcken som container, då det finns begränsat med plats på däck på M/S Roope och man av säkerhetsskäl inte kan ta ombord löst avfall. Avfallen transporteras också i land i säckarna för sortering och behandling.  
 

Viktigt att tänka på när man hämtar avfall till M/S Roope 

Servicefartygets däck kan vara halt och besökarna bör beakta att avfallen lyfts ombord med kran. Det är ytterst viktigt att alla som lämnar avfall rör sig med försiktighet och väntar på sin tur i lugn och ro. Det är förbjudet att vistas i kranens driftzon utan orsak, och säkerhetsanvisningar från fartygets besättning och LSJH:s personal måste följas. 


Skärgårdens skrotinsamling i Pargas 4.–7.7.2022 

Servicefartyget M/S Roope tar utan avgift emot: 

  • farligt hushållsavfall 
  • el- och batteridrivna apparater 
  • metallskrot: även fordon som tagits ur bruk, så länge man anmält dem i förväg senast 29.6.2022 till LSJH:s kundservice, tel. 0200 47470 eller asiakaspalvelu@lsjh.fi. 

Servicefartyget tar emot följande avfall packat i LSJH:s avgiftsbelagda storsäckar: 

  • städavfall 
  • bygg- och renoveringsavfall 
  • annat skrymmande avfall som ryms i en storsäck 

Priset för en säck på 1 kubik är 89 euro och inkluderar behandlings- och transportavgift.  
Farligt avfall ska hämtas till avfallsinsamlingsplatserna i sina originalförpackningar eller i hela, noga märkta förslutna kärl. Av säkerhetsskäl får man inte hämta gasflaskor eller avfall som innehåller asbest till fartyget. Av säkerhetsskäl kan man inte heller hämta avfallet till upphämtningshamnen i förväg och lämna det utan tillsyn, utan den som tar med sig avfallet måste själv vara på plats under insamlingen. 

Insamlingens tidtabell 2022 

Insamlingens tidtabell är riktgivande; ändringar till följd av bland annat väderförhållanden och hållplatsernas avfallsmängder är möjliga. Hållplatsernas koordinater: koordinatsystem WGS84. 

I invånartidningen För morgondagen står det felaktigt att Nåtö är en av hållplatserna för skärgårdens skrotinsamling 2022. Vi stannade i Nåtö under insamlingen år 2021 och därmed är det inte en hållplats nu år 2022. Vi beklagar felet! 

Måndag 4.7.2022 
kl. 9.00–10.00 
Pensar,
Nagu, förbindelsebåtsbryggan 
Lat: 60° 09’ 00” Lon: 22° 06’ 60” 
kl. 11.00–12.30 
Pargas port,
Pargas, förbindelsebåtsbryggan 
Lat: 60° 09’ 00” Lon: 22° 17’ 10” 
kl. 13.30–14.00 
 
Onsdag 6.7.2022 
kl. 13.30-16.30
Borstö,
Nagu, förbindelsebåtsbryggan 
Lat 59° 51′ 43.236″ Lon 21° 58′ 23,481″   
kl. 15.30–16.30 
Lökholm,
 Nagu, förbindelsebåtsbryggan 
Lat: 59° 54′ 44,865″ Lon: 21° 53′ 11,192″  
kl. 18.30–19.15 
Brännskär
, Nagu, förbindelsebåtsbryggan 
Lat 60° 5′ 11.076″ Lon 21° 58′ 32.7″   
 
Torsdag 7.7.2022 
kl. 9.00–10.00 
Järvsor,
 Korpo, förbindelsebåtsbryggan 
Lat: 60° 15′ 40,601″ Lon: 21° 41′ 57,135″   
kl. 12.30–13.30 
Maskinnamo, 
Korpo, förbindelsebåtsbryggan 
Lat: 60°16’59.9″ Lon: 21°38’13.3″ 
kl. 14.00–15.30 
Åvensor
,  Korpo,  förbindelsebåtsbryggan 
Lat: 60°17’53.3″ Lon: 21°34’41.7″ 

Mer om skärgårdens skrotinsamling finns på Sydvästra Finlands Avfallservices och Håll Skärgården Ren rf:s sidor. Ruttönskemål för nästa års insamling kan lämnas till LSJH:s kundservice: asiakaspalvelu@lsjh.fi eller 0200 47470.