Innehållspublicerare

null Socialcentralen flyttar p.g.a vattenskada
06.06.2019

Socialcentralen flyttar p.g.a vattenskada till Vapparvägen 15
(f.d Mentalvårdsbyrån) från 6.6 till september.

Flytten gäller vuxensocialarbetet (medräknat missbruks- och flyktingarbetet), anställningssamordnare, TE-centralen och närvårdarstöd samt kanslitjänster.

Handikappservicen och förvaltningen blir i stadshuset.