Innehållspublicerare

null Information till över 70 åringar
29.01.2021

Information till över 70 åringar

Särskilt personer över 70 år bör undvika exponering för coronaviruset, eftersom de löper betydligt större risk att insjukna i en allvarlig form av coronavirussjukdomen covid-19. Detta beror på att kroppens immunförsvar försämras i och med ökad ålder. Äldre personer har också oftare underliggande sjukdomar som ökar risken för en allvarlig form av covid-19.

Det fortsatta corona läget med restriktioner kan speciellt för äldre orsaka otrygghet och ensamhet. Om det är möjligt rekommenderas att hålla kontakt med sina anhöriga och vänner under dessa undantagsförhållanden på distans, till exempel per telefon eller via internet. 

Läkarbesök rekommenderas inte att avbokas, ifall det inte finns en god orsak för det. Det är viktigt att fortsättningsvis följa upp t.ex. långtidssjukdomar som kräver kontrollbesök.

Om du besöker en person som tillhör en riskgrupp, gör det på ett tryggt sätt. Undvik fysisk närkontakt som kramar och handslag, och skydda munnen och näsan. Tvätta händerna noga före och efter besöket. Om du har minsta symtom på luftvägsinfektion, besök inte personer som tillhör en riskgrupp.

Information om coronavaccinationerna i Pargas

 

Jag är äldre och/eller tillhör en riskgrupp. Hur ska jag agera i en coronavirussituation?

 • Håll kontakt med dina närstående, helst per distans. I närkontakterna bör man följa den återhållsamma linjen, använda näs-mun skydd och se till god handhygien. 
 • När du sköter affärs- och apoteksärenden eller besöker hälsovårdscentralen
  o upprätthåll en god handhygien och håll ett säkerhetsavstånd på minst 1–2 meter till andra
     människor
  o undvik att uträtta ärenden under rusningstid och att vistas i butikerna en längre tid.
 • Be vid behov din hemkommun om hjälp med till exempel inköp av mat och apoteksärenden.
 • Du kan också ge en annan person fullmakt att hämta ut receptbelagda läkemedel för din räkning.
 • Om du har symtom på en luftvägsinfektion, undvik kontakt med andra människor och kontakta hälsocentralen.
 • Uppsök en hälsovårdare eller läkarmottagning om du insjuknar eller har en långvarig sjukdom som kräver regelbundna kontrollbesök inom hälso- och sjukvården.
 • Telefontjänsten på numret 0295 535 535 och en chattjänst ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

Äldreomsorgen i Pargas

Dagverksamheten för äldre är fortsättningsvis öppen, men corona läget följs med och eventuella förändringar informeras. 

Bastuservicen är inte i bruk, men bastu kan sporadiskt ordnas individuellt ifall det finns ett akut behov för det. I första hand strävas till att sköta hygienen hemma antingen med hjälp av anhöriga eller med hemvårdens personal. 

Ifall Ni är i behov av hjälp med att handla, göra apoteksuppköp eller behöver matservice, vänligen kontakta hemvården. 

Det är möjligt att besöka anhöriga på boende enheter, men besöken övervägs individuellt och man säkerställer tryggheten. Ta kontakt med enhetens personal innan besök. 

Ta kontakt med äldreomsorgen med låg tröskel vid alla frågor om t.ex. restriktioner, korona, osv., eller om du känner dig ensam eller orolig, tel. Seniorrådgivning för alla Pargas kommundelar: må-to kl. 9-15 och fre kl. 9-14, tel. 040 488 56 92.

Kontaktuppgifter inom äldreomsorgen

 • Seniorrådgivning för alla Pargas kommundelar: 
  Mån-tors kl. 9-15 och fre kl. 9-14, tel. 040 488 56 92. (Svarar på frågor som berör service inom äldreomsorg, samt hemvård och matservice för alla åldrar.)
 • Orosanmälan: Må-to kl. 9-15 och fre kl. 9-14, tel. 040 488 56 92 
 • Telefonrådgivning för äldre inom Egentliga-Finland:
  På svenska vardagar kl. 9-12 tel. 02 262 61 74
  På finska vardagar kl. 9-15 puh. 02 262 61 64
   
 • Hemvården i Pargas:  mån-fre kl. 7.30–15.30, tel. 040 488 5566 

  Hemvård och äldreomsorg i Nagu: äldreomsorgsledare tel. 040 488 5589,
  hemvård tel. 040 551 7913

  Hemvård och äldreomsorg i Korpo: äldreomsorgsledare tel.  040 485 0400,
  hemvård tel.  040 511 4361

  Hemvård och äldreomsorg i Houtskär: äldreomsorgsledare tel. 040 488 5595,
  hemvård tel. 040 488 5595

  Hemvård och äldreomsorg på Iniö: ansvarig sjukskötare tel. 050 439 1957,
  hemvård tel. 040 726 8103