Innehållspublicerare

null Information till över 70 åringar
18.03.2020

                              
Finlands regering har den 16.3 utlyst undantagstillstånd i landet och har på basen av det gjort linjedragningar för att motverka spridningen av coronaviruset. Målsättningen med linjedragningarna är att skydda befolkningen, samt att trygga samhället och den finansiella verksamheten. Linjedragningarna är i kraft t.o.m. den 13.4.2020. Såtillvida vidtas samtliga åtgärder för ert bästa, eftersom riskerna för insjuknande i coronavirus sker via kontakter med andra människor och äldre personer, över 70 åringar, är en riskgrupp. 

Denna information delges samtliga kommuninvånare som är över 70 år, samt till alla kunder inom äldreomsorgen som har hemvård eller stödservice. 
 

Regeringens linjedragningar som berör den äldre befolkningen: 

Alla besök på äldreboenden, bäddavdelningar, långvård och sjukhus förbjuds, med undantag besök till anhöriga som kritiskt sjuka eller i terminalvård. Istället uppmanas anhöriga att vara i kontakt med sina anhöriga per telefon. 

Över 70 åringar förpliktas undvika kontakt med övriga människor i mån av möjlighet (målsättning är att sträva till förhållanden som motsvarar karantän). Detta innebär att de äldre skall undvika besök, samt undvika att vistas på allmänna platser. 
 

Äldreomsorgen i Pargas:

All dagverksamhet för äldre är stängd fr.o.m. den 17.3.2020. De äldre vårdas istället hemma och får hjälp av hemvårdens personal. Även matservice ordnas via hemvården. 
Alla matsalar på stadens äldreboenden är stängda för utomstående, inklusive hemvårdskunder. Dessa får vid behov matservice hem.

Bastuservicen är inte i bruk under denna period, istället sköts hygienen hemma antingen med hjälp av anhöriga eller med hemvårdens personal. 

Förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen är på paus, bl.a. avbokas förebyggande hälsogranskningar för 80 åringar. Nya tider för hälsogranskningar sänds ut i ett senare skede.

Ifall Ni är i behov av hjälp med att handla, göra apoteksuppköp eller behöver matservice, vänligen kontakta hemvården. 


Kontaktuppgifter inom äldreomsorgen:

 • Seniorrådgivning för alla Pargas kommundelar: 
  Må-to kl. 9-15 och fre kl. 9-14, tel. 040 488 56 92. (Svarar på frågor som berör service inom äldreomsorg, samt hemvård och matservice för alla åldrar.)
   
 • Telefonrådgivning för äldre inom Egentliga-Finland:
  På svenska vardagar kl. 9-12 tel. 02 262 61 74
  På finska vardagar kl. 9-15 puh. 02 262 61 64
   
 • Hemvården i Pargas: 
  Må-fre kl. 7.30–15.30 Tel. 040 488 5566 
  Björkebo boendet, Pargas: Ledare för Björkebo serviceboende tel. 040 020 2848
  Hemvård och äldreomsorg i Nagu: Äldreomsorgsledare tel. 040 488 5589, hemvård tel. 040 551 7913
  Hemvård och äldreomsorg i Korpo: Äldreomsorgsledare tel.  040 485 0400, hemvård tel.  040 511 4361
  Hemvård och äldreomsorg i Houtskär: Äldreomsorgsledare tel. 040 488 5595, hemvård tel. 040 488 5595
  Hemvård och äldreomsorg på Iniö: Ansvarig sjukskötare tel. 050 439 1957, hemvård tel. 040 726 8103
   
 • Hälsovården informerar:
  Icke brådskande kontrollbesök och årskontroller till hälsocentralen, kommer att annulleras. Inga nya kontrolltider skickas tillsvidare ut. 

  Om ni har symtom, som ni misstänker kräver vård, kontakta hälsocentralen, tel. 02 4545220 kl. 8 – 16. 
   

Munhälsovården informerar:

Är du över 70 år kan du inte besöka tandvården för tillfället. Vi ber dig att avboka redan bokade vårdtider. Du kan avboka din tid också via stadens webbplats. Vid akuta besvär kontakta tandvårdscentralens tidsbeställning, tfn 454 5300


Biblioteket informerar: 

Om du har ett bibliotekskort och en pinkod kan du använda bibliotekets e-material som du hittar på www.blanka.fi under sidan E-material.

Du kan läsa en bok, lyssna till en ljudbok, se en film, läsa en tidning eller lyssna till musik. 
Behöver du hjälp? Instruktioner för hur du går tillväga finns på samma sida. Du kan också ringa oss vardagar kl. 9 – 15 till telefonnummer 044 354 5284 så hjälper vi till.