Innehållspublicerare

null Information till över 70 åringar
01.06.2020

                              
Regeringens linjedragningar som berör den äldre befolkningen: 
https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar

Det är viktigt att hålla kontakt med sina anhöriga och vänner också under undantagsförhållanden, till exempel per telefon eller via internet. Om man träffas ska man hålla tillräckligt avstånd till varandra, och det är bäst att träffas utomhus.

Läkarbesök ska inte avbokas utan en god orsak. Det är viktigt att söka vård om man har en långtidssjukdom som kräver kontrollbesök.

Om du besöker en person som tillhör en riskgrupp, gör det på ett tryggt sätt. Undvik fysisk närkontakt, till exempel kramar och handslag, och skydda munnen och näsan. Tvätta händerna noga före och efter besöket. Om du har minsta symtom på luftvägsinfektion, besök inte personer som tillhör en riskgrupp.

Det är i regel förbjudet att besöka verksamhetsenheter för vård och omsorg dygnet runt. Med övervägande från fall till fall ska symtomfria anhöriga dock på ett tryggt sätt kunna besöka klienter vars tillstånd är kritiskt och klienter som får palliativ vård i livets slutskede.
 

Äldreomsorgen i Pargas:

All dagverksamhet för äldre är stängd fr.o.m. den 17.3.2020. De äldre vårdas istället hemma och får hjälp av hemvårdens personal. Även matservice ordnas via hemvården. 
Alla matsalar på stadens äldreboenden är stängda för utomstående, inklusive hemvårdskunder. Dessa får vid behov matservice hem.

Bastuservicen är inte i bruk under denna period, istället sköts hygienen hemma antingen med hjälp av anhöriga eller med hemvårdens personal. 

Förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen är på paus, bl.a. avbokas förebyggande hälsogranskningar för 80 åringar. Nya tider för hälsogranskningar sänds ut i ett senare skede.

Ifall Ni är i behov av hjälp med att handla, göra apoteksuppköp eller behöver matservice, vänligen kontakta hemvården. 


Kontaktuppgifter inom äldreomsorgen:

 • Seniorrådgivning för alla Pargas kommundelar: 
  Må-to kl. 9-15 och fre kl. 9-14, tel. 040 488 56 92. (Svarar på frågor som berör service inom äldreomsorg, samt hemvård och matservice för alla åldrar.)
   
 • Telefonrådgivning för äldre inom Egentliga-Finland:
  På svenska vardagar kl. 9-12 tel. 02 262 61 74
  På finska vardagar kl. 9-15 puh. 02 262 61 64
   
 • Hemvården i Pargas: 
  Må-fre kl. 7.30–15.30 Tel. 040 488 5566 
  Björkebo boendet, Pargas: Ledare för Björkebo serviceboende tel. 040 020 2848
  Hemvård och äldreomsorg i Nagu: Äldreomsorgsledare tel. 040 488 5589, hemvård tel. 040 551 7913
  Hemvård och äldreomsorg i Korpo: Äldreomsorgsledare tel.  040 485 0400, hemvård tel.  040 511 4361
  Hemvård och äldreomsorg i Houtskär: Äldreomsorgsledare tel. 040 488 5595, hemvård tel. 040 488 5595
  Hemvård och äldreomsorg på Iniö: Ansvarig sjukskötare tel. 050 439 1957, hemvård tel. 040 726 8103
   
 • Hälsovården informerar:
  Icke brådskande kontrollbesök och årskontroller till hälsocentralen, kommer att annulleras. Inga nya kontrolltider skickas tillsvidare ut. 

  Om ni har symtom, som ni misstänker kräver vård, kontakta hälsocentralen, tel. 02 4545220 kl. 8 – 16. 
   

Munhälsovården informerar:

Är du över 70 år kan du inte besöka tandvården för tillfället. Vi ber dig att avboka redan bokade vårdtider. Du kan avboka din tid också via stadens webbplats. Vid akuta besvär kontakta tandvårdscentralens tidsbeställning, tfn 454 5300