Coronavaccinationerna i Pargas

Coronavaccinationerna i Pargas

 

Uppdaterat 10.10.2022

Säsongsinfluensavaccinationer i Pargas 2022-2023, samtidigt möjlighet att få boosterdos av coronavaccin


Vaccinationerna ges i första hand utan tidsbokning enligt nedan nämnda datum. En del vaccinationstider sätts också ut under november månad som webtider, kan bokas via e-tjänster www.pargas.fi 

Använd ansiktsmask när du kommer för vaccination, tack!   

Barn vaccineras vid barnrådgivningen, skolbarnen i skolhälsovården och gravida i mödrarådgivningen. 

Målgrupper för influensavaccin (VaxigripTetra, för barn FluenzTetra):     

 • Barn i åldern 6 mån – 6år
 • Gravida
 • Alla som fyllt 65 år
 • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • Närstående till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa
 • Social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen
 • Personer som inleder militärtjänstgöring 

Målgrupper för boosterdos av coronavaccin (variantvaccin Comirnaty); 

 • 65 år fyllda personer
 • 18 år fyllda personer som hör till riskgrupp
 • 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist

Obs! En boosterdos kan ges när minst tre månader har gått sedan den senaste vaccinationen eller genomgången sjukdom. 


PARGAS HÄLSOSTATION

Plats och tid för vaccination av vuxna och riskgrupper:
Läkarmottagningen, Vapparvägen 15: 
Ti 8.11 kl. 16.15 – 20
To 10.11 kl. 16.15 – 20
Ons 16.11 kl. 16.15 – 20
 
Förfrågningar:
Tel.  040 488 5504 må och ons kl. 8 – 9, fre kl. 10 – 11 
Tel.  (02) 454 5200 vardagar kl. 9 – 13 
 

Plats och tid för vaccination av barn i åldern 6 månader - 6 år samt barn som tillhör riskgrupp:
Pargas barnrådgivning, Vapparvägen 15 
Förfrågningar och tidsbokning; 
Tel. 040 488 5541, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5540, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5505, vardagar kl. 8 – 9
Tel. 040 488 5844, vardagar kl. 8 - 9

Plats för vaccination av gravida:
Pargas mödrarådgivning, Vapparvägen 15 
Vaccinet kan ges i samband med normal mottagning.
Förfrågningar och tidsbokning; 
Tel. 040 488 5542, vardagar kl. 11 – 12
Tel. 040 488 5543, vardagar kl. 11 – 12 
 

Skärgårdens hälsostationers öppna mottagningar: 

NAGU HÄLSOSTATION 
To 10.11 kl. 13 – 17
Ti 15.11 kl. 13 – 17

KORPO HÄLSOSTATION    
Ons 9.11 kl. 10 – 12
Må 14.11 kl. 14 – 16
To 17.11 kl. 15 – 17 

HOUTSKÄR HÄLSOSTATION
To 3.11 kl. 14 – 16
To 10.11 kl. 14 – 16 

INIÖ HÄLSOSTATION
Ons 16.11 kl. 15 – 17
Ons 23.11 kl. 10 – 12 
 


Uppdaterat 9.8.2022

Pop-up vaccinationstillfälle på söndag 14.8.2022 kl. 10 – 16. 

Institutet för hälsa och välfärd har utvidgat rekommendationen för den fjärde coronavaccindosen för vissa befolkningsgrupper: 
1.     70 – 79 åringar som inte hör till medicinska riskgrupper
2.     18 - 69 åringar som hör till medicinska riskgrupper
3.    60 – 69 åringar som inte hör till medicinska riskgrupper 

Rekommendationen gäller tillsvidare inte 12 – 17 åringar i riskgrupp. 

Den fjärde dosen kan ges när det gått 3 månader sedan tredje dosen. En person som genomgått coronasjukdomen och fått tre vaccindoser beöver inte en fjärde vaccindos eftersom genomgången sjukdom motsvarar en vaccindos.  Vaccinationerna utförs med mRNA vaccin (Spikevax eller Comirnaty). Män under 30 år vaccineras endast med Comirnaty vaccin. 

Vid Pargas hvc läkarmottagningen ordnas pop-up vaccinationstillfälle på söndag 14.8.2022 kl. 10 – 16. 

Vaccinationer med tidsbokning har också påbörjats på alla hälsostationer, enligt våra personalresurser; www.pargas.fi/sv/etjanster (obs! web-bokningen är personlig, du kan inte på eget namn boka tid åt en annan person) eller tfn 02 454 5200 (vardagar kl.9 -13). 

Mer information hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504 

 

Uppdaterat 22.7.2022

Fjärde coronavaccindosen

Institutet för hälsa och välfärd har utvidgat rekommendationen för den fjärde coronavaccindosen för vissa befolkningsgrupper: 

1.     70 – 79 åringar som inte hör till medicinska riskgrupper
2.     18 -69 åringar som hör till medicinska riskgrupper
3.    60 – 69 åringar som inte hör till medicinska riskgrupper 

Rekommendationen gäller tillsvidare inte 12 – 17 åringar i riskgrupp. 

Den fjärde dosen kan ges när det gått 3 månader sedan tredje dosen.  Om du har haft corona efter att du fått din tredje vaccindos, behöver du inte ta en fjärde dos.  Vaccinationerna utförs med mRNA vaccin (Spikevax eller Comirnaty). Män under 30 år vaccineras endast med Comirnaty vaccin. 

Vid Pargas hvc läkarmottagningen ordnas pop-up vaccinationstillfälle på söndag 14.8.2022 kl. 10 – 16. 

Vaccinationer med tidsbokning har också påbörjats på alla hälsostationer, enligt våra personalresurser; www.pargas.fi/sv/etjanster (obs! web-bokningen är personlig, du kan inte på eget namn boka tid åt en annan person) eller tfn 02 454 5200 (vardagar kl.9 -13). 

Mer information hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504


Uppdaterat 15.6.2022

En femte vaccindos för personer med kraftig immunbrist 

THL rekommenderar en femte coronavaccindos till personer över 12 år som lider av kraftig immunbrist. Boosterdosen kan ges, då 4–6 månader har gått sedan den fjärde dosen. 
 
Enligt THL:s preliminära undersökningsresultat blir mängden av antikroppar efter den fjärde dosen hos personer med kraftig immunbrist i medeltal en tredjedel av det vaccinsvar som friska vuxna personer har efter den tredje dosen.  Variationen av vaccinsvaret är stor mellan personer med kraftig immunbrist, eftersom graden av immunbrist påverkar vaccinsvaret. 
 
Även hos personer med kraftig immunbrist motsvarar coronavirussmittan en vaccindos, således behöver inte en person som genomgått coronasjukdomen och fått fyra vaccindoser i detta skede en femte vaccindos. 
 
Mera information: Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist
 


Uppdaterat 3.5.2022

Fjärde dosen samt 5 – 12 åringarnas vaccinationer

En fjärde coronavaccindos rekommenderas: 

 • till 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist, listan hittas på THL.s sida;  En tredje coronavaccindos - THL
 • personer som fyllt 70 år 
 • personer som bor på vårdhem för äldre
 • till personer som får hemvård eller är berättigade till närståendevård samt till övriga äldre personer (+ 65 år)  vars hälsa och funktionsförmåga är nedsatta, och som inte klarar sig ensamma hemma. 

Den fjärde dosen kan tas när det gått 3 månader sedan tredje dosen.  Om du har haft corona efter att du fått din tredje vaccindos, behöver du inte ta en fjärde dos.  

Vaccinationerna utförs med mRNA vaccin (Spikevax eller Comirnaty). 

Vaccinationerna  sker enligt tidsbokning; www.pargas.fi/sv/etjanster eller tfn 02 454 5200 (vardagar kl.9 -13). 

Coronavaccin för barn i åldern 5 – 12 år ges i juni. Kontakta egen hälsovårdare för tid. 

Mer information hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504 


Uppdaterat 10.3.2022

THL rekommenderar en tredje coronavaccindos till 12 – 17 åringar som hör till riskgrupp.
Tredje dosen kan tas när det har gått minst 6 månader sedan andra dosen. 
Vem hör till riskgruppen för allvarlig COVID-19-sjukdom? - THL
En tredje vaccindos kan även ges till övriga 12 – 17åringar, om det är nödvändigt på grund av vägande skäl, till exempel vaccinationsintyg. 
Kontakta din egen skolhälsovårdare för vaccination. 

Vi har fått in en liten mängd Nuvaxovid coronavaccin (=Novavax proteinvaccin).
Vaccinet ges till 18 år fyllda, som inte har kunnat ta mRNA- eller adenovirusvaccin eller till personer som hellre önskar detta vaccin framom de tidigare vaccinen. Nuvavoxid vaccin kan ges som första eller andra dos, vaccinet har inget försäljningstillstånd för tredje vaccindoser.  
Vänligen kontakta hv Silander-Lehtinen tel. 040 488 5504 för bokning av vaccinationstid, om du är intresserad av Nuvaxovid vaccin. 

Övrig tidsbeställning för coronavaccination tel. 02 4545200 kl. 9 – 13 eller www.pargas.fi/sv/etjanster 


Uppdaterat 11.2.2022

Coronavaccineringarna fortsätter med tidsbeställning för alla som ännu saknar någon vaccindos. 
Vaccinationerna skyddar bra mot allvarlig form av coronasjukdom.
Tidsbeställning tel. 02 4545200 kl. 9 – 16 eller www.pargas.fi/sv/etjanster 
Coronavaccinering barn 5 – 11 år; kontakta egen hälsovårdare

Till 12 år fyllda och äldre personer med kraftig immunbrist rekommenderas en tredje vaccindos, när det har gått minst 2 månader sedan den andra dosen. Till dessa rekommenderas också en fjärde dos, när 3 – 4 månader har gått sedan den tredje dosen.
En tredje coronavaccindos - THL

Till personer som har fyllt 60 år samt till 18 år fyllda personer som hör till medicinsk riskgrupp, kan en tredje vaccindos ges, när det har gått 3 – 4 månader sedan den andra dosen. 
Vem hör till riskgruppen för allvarlig COVID-19-sjukdom? - THL 

Till 18 - 59 åringar, som inte hör till riskgrupp kan en tredje vaccindos ges 4 – 6 månader efter den andra dosen. 

En tredje vaccindos ges tillsvidare inte till friska personer under 18 år. 

Coronavaccinationer efter covid-19 infektion: 
Av genomgången covid-19 får personen skydd som motsvarar en dos vaccin. Om du t.ex. har tagit två doser och haft corona har du samma skydd som om du fått tre doser coronavaccin. Det är ändå möjligt att fortsätta vaccinationsserien senare.  Tidpunkten och behovet av följande vaccindos beror på ålder och hur många doser vaccin du fått före insjuknandet.  Tidsintervallet till följande dos kan variera mellan 2 – 6 månader. Av särskilda skäl kan vaccinet tas 6 veckor efter sjukdomen. 
Se närmare THL:s tabell angående tidsintervallen:  
Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen? - THL 

Mer info hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504 


Uppdaterat 10.1.2022

Tredje coronavaccinationen

Enligt THL https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/coronavirusvacciner-dvs.-covid-19-vaccin-anvisningar-for-yrkesutbildade/en-tredje-coronavaccindos ges den tredje vaccindosen:

 • Till personer med kraftig immunbrist rekommenderar vi en tredje vaccindos, när det har gått minst 2 månader sedan den andra dosen.
 • Till personer som har fyllt 60 år och till personer som hör till riskgrupperna, kan en tredje vaccindos ges, när det har gått 3-4 månader sedan den andra dosen.
 • Till personer under 60 år, som inte hör till riskgruppen kan en tredje vaccindos erbjudas 4-6 månader efter den andra dosen

Vaccinationerna på hälsocentralens läkarmottagning, Vapparvägen 15.

Personer som har regelbunden hemvård får sin tredje coronavaccindos samt säsonginfluensavaccinet av hemvården.

Tider kan bokas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa hälsocentralen 02 4545200 vardagar kl. 9 – 13. 

 


CORONAVACCINATIONER FÖR BARN I RISKGRUPP I 5 – 11 ÅRS ÅLDER    
Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar vaccination för barn i följande riskgrupper: Coronavaccinationer för 5—11-åriga barn - THL 
-    Övervikt, ISO-BMI 30 eller mer
-    Organ- eller stamcellstransplantation
-    Kraftig immunosuppressiv behandling eller immunbrist
-    Sällsynta sjukdomar    
-    Kronisk lungsjukdom
-    Hjärtsjukdom 
-    Kronisk njursjukdom
-    Svår kronisk leversjukdom
-    Neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
-    Down syndrom
-    Typ 1 och 2 diabetes
-    Astma som kräver regelbunden medicinering 

I Pargas ges riskgruppsvaccinationer för barn i åldern 5 – 11 år med tidsbokning på onsdag 12.1. Vaccinationerna ges på barnrådgivningen, invid hälsocentralen, Vapparvägen 15. 
Tidsbokning via rådgivningen eller egen skolhälsovårdare.
Vaccinationerna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges på hälsostationen enligt tidsbokning
Förälder med tillgång till uträttande av ärende för annan person, kan boka tid via www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa 02 4545200 kl. 9 – 13. 


Enligt smittskyddslagen ansvarar hemkommunen för vården av smittsamma sjukdomar. Covid-19 har orsakat en pandemi i världen och i Finland styr smittskyddslagen organiseringen av vården, vaccinering etc. och den regionala organiseringen i ledning av sjukvårdsdistrikten. Vaccinationerna mot covid-19 sker vid egen hemort och vaccindoserna fördelas till kommunen enligt kommunens befolkningsmängd. Pargas blir inte tilldelad vaccin utöver det som är uträknat till personer med Pargas som hemort. Därutöver är personalresurserna inte dimensionerade till att vaccinera utomortsbor. Därför ombeds fritidsboare i Pargas att vända sig till sin egen hemort för vaccinering av covid-19. Personer som inte har hemkommun i Finland eller som har gjort s.k. hälsocentralbyte till Pargas, kan bli vaccinerad i Pargas om hen inte av dessa eller andra övervägande orsaker har möjlighet att åka till egen hemort.
 

​​​​​​Vaccinet är frivilligt och gratis. Det består av två doser, den andra dosen tas efter 12 veckor. Vid första vaccinationstillfället ges tiden för dos nummer två. Vi önskar att de givna tiderna följs, vi kan inte erbjuda möjlighet att kunna välja dag för följande vaccination.

Vänligen meddela när du beställer tid, ifall du tidigare har fått en anafylaktisk reaktion av vaccin. 

-    Kom frisk till din reserverade vaccinationstid
-    Använd ansiktsmask 
-    Desinficera händerna när du kommer och går
-    Håll 2 meters avstånd från andra personer
-    Ta med dig ditt FPA kort 
-    Klä dig så, att du enkelt får fram överarmen 
-    Bered dig att bli kvar 15 minuter för observation efter vaccineringen 

Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade. Man kan få allmänna symtom så som huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående. Därtill kan lokala symtom vid stickstället förekomma så som värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda eller hudutslag. 

Vaccinationsläget i hela landet och per sjukvårdsdistrikt
Antal vaccinerade, kommunvis uppföljning

Vaccinationsmottagningar

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blå stora skyltar med Covid-19 vaccinering). I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.  

I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen. 

FPA ersätter inte taxiresor till coronavaccinering, tilläggsinfo

Vaccinationsordning

Vi följer Institutet för hälsa och välfärds anvisningar när det gäller vaccinationsordningen för Pargasborna.

Information om vacciner

Social- och hälsovårdsministeriet: coronaviruset och vaccinutvecklingen

THL: information om vacciner och coronaviruset

Fimeas coronainfo (endast på finska)

Europeiska vaccinationsinformationsportalen