Coronavaccinationerna i Pargas

Coronavaccinationerna i Pargas

Uppdaterat 6.5.2021

Personer utan riskgrupp som är 54 år kan boka tid för vaccination fr.o.m. 7.5.
 
Vaccinationerna för personer i riskgrupp 1 och 2 i åldern 16–69 år fortsätter (Obs! Åldern i riskgrupp 2 har sänkts till 16 år). Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL 

Personer i åldern 16-64 vaccineras med PfizerBionTechs eller Modernas (+18 år) vaccin och personer i åldern +65 vaccineras med AstraZeneca, Pfizer BionTech eller Modernas vaccin.  Information om AstraZenecas vaccin.

När yngre än 65 år, som fått sin första coronavaccinationsdos med AstraZeneca skall vaccineras med andra dos, kommer de att få endera Pfizer BionTech eller Modernas vaccin. 

Lediga vaccinationstider sätts ut vartefter vi vet hur mycket vaccin vi har till förfogande. Vaccindoserna fördelas jämt till stadens alla hälsostationer, enligt befolkningsmängd.

Vaccinet erbjuds först till personer med större risk att insjukna i en allvarlig form av coronavirussjukdomen.  Åldern är den viktigaste riskfaktorn när det gäller allvarlig coronavirussjukdom, därför vaccineras de äldsta först. 

Enligt smittskyddslagen ansvarar hemkommunen för vården av smittsamma sjukdomar. Covid-19 har orsakat en pandemi i världen och i Finland styr smittskyddslagen organiseringen av vården, vaccinering etc. och den regionala organiseringen i ledning av sjukvårdsdistrikten. Vaccinationerna mot covid-19 sker vid egen hemort och vaccindoserna fördelas till kommunen enligt kommunens befolkningsmängd. Pargas blir inte tilldelad vaccin utöver det som är uträknat till personer med Pargas som hemort. Därutöver är personalresurserna inte dimensionerade till att vaccinera utomortsbor. Därför ombeds fritidsboare i Pargas att vända sig till sin egen hemort för vaccinering av covid-19. Personer som inte har hemkommun i Finland eller som har gjort s.k. hälsocentralbyte till Pargas, kan bli vaccinerad i Pargas om hen inte av dessa eller andra övervägande orsaker har möjlighet att åka till egen hemort.
 

Tidsbeställning

 • Tidsbokning via e-tjänster 
  - Personer 55 år och äldre
  - Personer som fyllt 54 år, fr.o.m. 7.5 kl. 8.00
  - Personer i riskgrupp 1 och 2 i åldern 16-69 år
    Då du bokar tid för vaccination vänligen skriv in vilken grundsjukdom du har.
   
 • Tidsbeställningnumret 02 454 5200 vardagar kl. 13–15
  - Personer 55 år och äldre
  - Personer som fyllt 54 år, fr.o.m. 7.5
  - Personer i riskgrupp 1 och 2 i åldern 16-69 år

Vaccinet är frivilligt och gratis. Det består av två doser, den andra dosen tas efter 12 veckor. Vid första vaccinationstillfället ges tiden för dos nummer två. Vi önskar att de givna tiderna följs, vi kan inte erbjuda möjlighet att kunna välja dag för följande vaccination.

Vänligen meddela när du beställer tid, ifall du tidigare har fått en anafylaktisk reaktion av vaccin. 

-    Kom frisk till din reserverade vaccinationstid
-    Använd ansiktsmask 
-    Desinficera händerna när du kommer och går
-    Håll 2 meters avstånd från andra personer
-    Ta med dig ditt FPA kort 
-    Klä dig så, att du enkelt får fram överarmen 
-    Bered dig att bli kvar 15 minuter för observation efter vaccineringen 

Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade. Man kan få allmänna symtom så som huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående. Därtill kan lokala symtom vid stickstället förekomma så som värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda eller hudutslag. 

Vaccinationsläget i hela landet och per sjukvårdsdistrikt
Antal vaccinerade, kommunvis uppföljning

Vaccinationsmottagningar

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blå stora skyltar med Covid-19 vaccinering). I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.  

I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen. 

FPA ersätter inte taxiresor till coronavaccinering, tilläggsinfo

Vaccinationsordning

Vi följer Institutet för hälsa och välfärds anvisningar när det gäller vaccinationsordningen för Pargasborna.

Information om vacciner

Social- och hälsovårdsministeriet: coronaviruset och vaccinutvecklingen

THL: information om vacciner och coronaviruset

Fimeas coronainfo (endast på finska)

Europeiska vaccinationsinformationsportalen