Innehållspublicerare

null Den högpatogena fågelinfluensan A(H5) som förekommit i Europa har under sommaren konstaterats hos vilda fåglar även i Finland
25.07.2023

Den första massdöden bland vilda måsar till följd av fågelinfluensa inträffade i Salo i juni. På andra håll i Egentliga Finland har ingen smitta konstaterats och ingen människa har smittats i Finland.

Det är mycket ovanligt att människor smittas av den högpatogena fågelinfluensan A(H5). Läget följs ändå noggrant upp i Finland och resten av världen.

Så här undviker du smitta av fågelinfluensa

Undvik att röra döda och sjuka fåglar eller andra vilda djur, samt ytor som innehåller deras sekret. Påminn barnen om att inte röra döda fåglar.

Var noggrann med handhygienen om du är tvungen att vara i kontakt med döda djur. Använd engångshandskar och efter att du tagit dem av dig ska du tvätta händerna noggrant med tvål och vatten och/eller använda handsprit. Använd helst munskydd eller andningsskydd och skyddsglasögon medan du hanterar djuret. Släng all skyddsutrustning efter användning.

Kontakta hälsovården om du får luftvägssymtom eller neurologiska symtom efter att du varit i kontakt med ett sjukt eller dött djur. Berätta att du kan ha exponerats för smitta.

Anmäl massdöd bland vilda fåglar till kommunens tillsynsveterinär.

Läs mera på: https://www.varha.fi/sv/aktuellt/det-basta-sattet-att-forhindra-smitta-av-fagelinfluensa-ar-att-undvika-kontakt-med-sjuka-eller-doda?fbclid=IwAR0aTD2_XsaZLWr5c_q22RztvkaY_JHGIZajVc7KEImY4zjWqbVU2dbzK9k