Innehållspublicerare

null Seutukaupunkien vetovoimatutkimus: Paraisilla sujuvaa elämää ja myönteinen imago
18.03.2019

Juuri valmistunut seutukaupunkien vetovoimatutkimus kertoo, että ”sujuvan elämän” imago toteutuu seutukaupungeissa. Turvallisuus, asuinympäristöön liittyvät mahdollisuudet ja liikenteellinen saavutettavuus nousevat vetovoimatekijöinä seutukaupunkien vahvuuksiksi. Vastaajien mielestä erityisen tärkeä houkuttelevuustekijä asumiseen liittyvien seikkojen ohella on kaupungin ilmapiiri ja fiilis. Kolmas keskeinen muuttoharkintaan vaikuttava vetovoimatekijä on kaupungin persoonallisuus ja erottautuvuus, jota pidetäänkin yleisesti maineen keskeisenä ulottuvuutena.

Niin sanottu pitovoima, eli todennäköisyys, jolla asukas valitsee kotikaupunkinsa valintatilanteessa uudelleen, on seutukaupungeissa hyvä. Paraisilla pitovoiman arvosana oli 3,8 (skaalalla 1-5), seutukaupunkien keskiarvon ollessa 3,7.

Parainen on vertailuryhmään nähden hyvin tai erittäin tunnettu ja sillä on hyvin myönteinen imago. Se sijoittuukin kolmanneksi parhaaksi seutukaupungiksi ulkoisella pehmeällä vetovoimaindeksillä mitattuna. Korkea tunnettuus ja myönteinen imago kertovat pitkällä aikavälillä kertyneestä ansaitusta maineesta, joka rakentuu jokapäiväisessä toiminnassa organisaation kaikilla tasoilla: hyvistä teoista, hyvästä viestinnästä ja niin asukkaiden, vierailijoiden kuin sidosryhmienkin hyvistä kokemuksista.

Paraisten vetovoimatekijöitä ovat suurten kaupunkien vastaajien mielestä mm. turvallisuus, ilmapiiri ja fiilis sekä persoonallisuus ja erottuvuus. Paraislaiset arvioivat kaupunkinsa vetovoimatekijöiksi asuinympäristön, turvallisuuden sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut.

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus on 55:lle seutukaupungille toteutettu tutkimus kaupunkien tunnettuudesta, imagosta ja vetovoimasta. Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019. Tutkimus perustuu yhteensä noin 12 800 vastaukseen.