Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaupungin kaavahakkeista ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen; esim. maanomistajan kanssa valmisteltu tai päätetty merkittävä maankäyttösopimus.

Kaavoituskatsaus pidetään jatkuvasti esillä kaupungin ilmoitustauluilla sekä kaupungin verkkosivuilla, katso linkki: Kaavoituskatsaus 2022