Detaljplaner

Detaljplaner

- Detaljplan och ändring av detaljplan för Klockarbergen (102) stadsdel i Nagu, Lövstrandsvägen    

Planen är godkänd i stadsfullmäktige 12.9.2022 § 103:
Godkänd plan
Godkänd planbeskrivning med bilagor

Planförslaget har varit offentligt framlagt 28.3-26.4.2022:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning med bilagor

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 1.4.2021:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast alternativ 1
Planutkast alternativ 2


- Detaljplan för nordvästra delen av Ljusudda (35) stadsdel i Pargas. Planen kan komma att förutsätta markanvändningsavtal 

Planförslaget har varit offentligt framlagt 28.3-26.4.2022:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning med bilagor

Planförslaget har varit offentligt framlagt 29.10-29.11.2021:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning med bilagor
Illustration

Planförslaget har varit offentligt framlagt 2.4-3.5.2021:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning med bilagor
Naturutredning (på finska) 
Byggnadsinventering (på finska)

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 15.5.2020:
Program för deltagande och bedömning

Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Detaljplanändring för omorganisering av trafikarrangemangen öster om Sundsbron; planområdet omfattar ett parkområde, ett torgområde, ett allmänt parkeringsområde samt kvarter 1 i Kyrksundsstranden (34) stadsdel och kvarter 3, 4 och 18 samt delar av Skärgårdsvägens allmänna vägområde, ett allmänt parkeringsområde, en del av ett vattenområde samt ett parkområde i Norrby (21) stadsdel i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 14.6.2018:
Program för deltagande och bedömning


- Detaljplanändring för norra delen av Kyrksundsstrandens bostadsområde; ändringen omfattar tomterna 1- 3 samt tomt 5 i kvarter 3 i Kyrksundsstranden (34) stadsdel i Pargas

Planförslaget har varit offentligt framlagt 6.7-5.8.2018:
Planförslag med teckenförklaringar 

Planbeskrivning

Illustrationsbilder


Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 12.5.2018:

Program för deltagande och bedömning

Planskiss

Illustrationer


- Detaljplanändring för Malmstranden; ändringen omfattar kvarter 1 och intilliggande park-, badstrands- och parkeringsområden samt delar av hamn- och vattenområden i Kalkholmen (23) stadsdel i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 3.11.2017:
Program för deltagande och bedömning

Illustration


- Uppgörande av detaljplan för en oplanerad del av Bergvägens gatuområde samt detaljplanändring för tomt 13 i kvarter 2 i Norrbyåsens stadsdel i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 11.6.2015:
Program för deltagande och bedömning

Preliminärt utkast


- Ändring av detaljplanen för kvarteren 7 och 9 samt för delar av invidliggande gatu- och grönområden i Finbydal stadsdel i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd i planläggningsöversikten 2012:
Program för deltagande och bedömning

Preliminär skiss