Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken

Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken

 

Ansökningsprocessen

 1. Du ansöker om plats inom småbarnspedagogiken elektroniskt minst fyra månader i förväg
 2. Du blir kontaktad från småbarnspedagogiken
 3. Du fyller i ett avtal gällande barnets tider av småbarnspedagogik
 4. Ett meddelande om beviljad plats skickas till din e-post, varefter du kan se beslutet i webbportalen
 5. Personal från verksamhetsstället kontaktar dig angående starten
 6. Hembesök 
 7. Inskolning 1-2 veckor före start
 8. Ditt barn börjar inom småbarnspedagogiken
 9. Lämna in inkomstutredningen senast i slutet av den månad barnet börjar

När ska du ansöka

Man kan söka plats inom småbarnspedagogiken kontinuerligt under hela året. Inför varje nytt verksamhetsår (1.8-31.7) ordnas dessutom en central ansökan, vars ansökningstid pågår till och med februari.

Då småbarnspedagogiken inleds vid annan tidpunkt än verksamhetsårets början, skall ansökan inlämnas senast fyra månader innan vården inleds. Om behovet av småbarnspedagogik uppstår plötsligt då vårdnadshavare får arbete eller studieplats med kort varsel, bör ansökan inlämnas senast två veckor innan småbarnspedagogiken inleds.

Hur ansöker du

Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken görs elektroniskt. Inloggning sker med vårdnadshavarens nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Hur får du veta om beslutet

Placeringsbeslutet skickas elektroniskt till vårdnadshavaren. Till det behövs din e-postadress och ditt godkännande. Du får sedan ett meddelande till e-posten, varefter du kan läsa beslutet i webbportalen. Du loggar in till webbportalen med dina bankkoder eller mobilcertifikat.

Inkomstuppgifter

Om du inte godkänt högsta avgiften i ansökan, ska du lämna in en inkomstredovisningsblankett senast vid utgången av den månad barnet börjar inom småbarnspedagogiken, se sidan om avgifter.

Hemvårdsstöd betalas inte när barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Skiftomsorg

Vid behov av skiftesvård/nattvård behövs utlåtande från arbetsgivare, eftersom sådan vård beviljas endast för barn vars båda vårdnadshavare har kontinuerligt skiftesarbete. Även yrkesinriktade studier på heltid som sker kvällstid beaktas. Mera info på sidan skiftomsorg.

Uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken

Platsen inom småbarnspedagogiken bör sägas upp skriftligt genom att fylla i blanketten senast två veckor innan vården avslutas. Blankett: Uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken.pdf

Byte av plats inom småbarnspedagogiken

Börja med att kontakta det nuvarande daghemmets föreståndare eller familjedagvårdsledaren. Fyll därefter i en elektronisk ansökan på samma sätt som när du ansöker om plats inom småbarnspedagogiken. När du fyllt i punkten "Barnets nuvarande plats" beaktas ansökan som en intern förflyttning.

Meddelande av tider för småbarnspedagogik

Barnets tider för småbarnspedagogik meddelas elektroniskt via webbportalen, dit du loggar in med dina bankkoder.

 • Alla barns tider för småbarnspedagogik ska meddelas.
 • Tiden för småbarnspedagogik baserar sig på avtalet om småbarnspedagogik.
 • Regelbundna tider kan meddelas flera månader i förväg (det går lätt att kopiera veckor, du behöver inte fylla i varje vecka skilt).
 • Oregelbundna tider p.g.a. vårdnadshavarens arbete eller studier meddelas minst två veckor i förväg.

Om det sker plötsliga förändringar i de meddelade tiderna, om barnet t.ex. blir sjukt, och veckoschemat redan är låst, meddela det per e-post eller sms till verksamhetsstället/ gruppen där barnet är i småbarnspedagogik. Plötslig frånvaro kan inte antecknas elektroniskt då veckoschemat redan är låst. Veckoschemat låses måndag kl. 8.00 två veckor innan.

Anvisningar: Elektroniskt meddelande av vårdtider.pdf

Vid frågor 

Ta gärna kontakt med familjedagvårdsledaren eller daghemsförståndaren gällande frågor och funderingar.

Kontaktuppgifter

Servicehandledning
Anna-Kajsa Sjöman
anna-kajsa.sjoman(at)pargas.fi
tfn 040 5898 551

Daghemsföreståndarnas kontaktuppgifter finns under respektive daghem.