Kultur start

Kultur

Kulturlivet i Pargas bygger mycket på den aktiva föreningsverksamheten som
kulturnämnden försöker stöda med verksamhets- och projektunderstöd.
Många utövar sin hobby i körer, konstklubbar, skrivargrupper, hembygdsföreningen, teater- och musikgrupper, byaföreningar eller i andra föreningar. Staden är alltid intresserad av samarbete med tredje sektorn. Vi tror att föreningslivet ger innehåll åt Pargas invånare.

Kultursektorn jobbar också med utbildningssektorn för att bjuda barn och unga på olika kulturella aktiviteter och upplevelser på skoltid.

Följ också med annonsering och aktuellt på stadens webbsidor samt Facebook sidan
PARGAS KULTUR | PARAINEN KULTUURI

 

Kontakt

Kontakt

Kulturchef
Ann-Sofie "Fia" Isaksson
050 596 2601

Kulturproducent
Lisa Taulio
040 488 5746

Teknisk producent & projektorskötare
Anton Elmvik
040 765 8787