Breadcrumb

Familjedagvård och familjedaghem i Pargas kommunområde

Familjedagvård i Pargas kommunområde

Familjedagvård i vårdarens hem innebär att barnet erhåller dagvård hemma hos familjedagvårdaren. Utöver den egna verksamheten har familjedagvårdaren verksamhet tillsammans med andra familjedagvårdare och deras barngrupper. Barn i familjedagvård är i åldern 0-5 år.

I Pargas kommunområde finns både svensk– och finskspråkiga familjedagvårdare. Familjedagvården är vid behov öppen kl. 06.30 – 17.00.

Familjedagvård i familjedaghem innebär verksamhet i en hemlik vårdform. I familjedaghemmet tar personalen hand om helheten inom småbarnspedagogiken; verksamheten tillsammans med barnen, anskaffningen och tillredningen av maten samt städningen. En del av råvarorna till maten skaffas direkt från lokala producenter. Också sortering och kompostering av avfall är en naturlig del av familjedaghemmens vardag. Utepedagogik och tvåspråkig verksamhet är områden som familjedaghemmen satsar extra mycket på. Familjedaghemmet är en flexibel vårdform – vi kan förverkliga det mesta.

I Pargas kommunområde finns både svensk– och finskspråkiga familjedaghem, som är öppna måndag till fredag kl. 06.30 – 17.00, utgående från familjernas behov.

Asset Publisher

Tennby familjedaghem

Tummelvägen 2, 21600 Pargas
Svenskspråkiga och finskspråkiga familjedaghem

Solgränd och Solvind

Skolmästargränd 1, 21600 Pargas
Tvåspråkiga familjedaghem