Breadcrumb

Budget, bokslut och beskattning

Budget, bokslut och beskattning

 

Budget

I stadens budget beviljar man anslag till avdelningarna och sektorerna för att ordna service och på detta sätt befrämja kommuninvånarnas välfärd.

Budget 2024
Budget 2023
Budget 2022
Budget 2021
Budget 2020
Budget 2019
 

Bokslut

Bokslut 2022
Bokslut 2021
Bokslut 2020
Bokslut 2019
Bokslut 2018
 

Information om beskattning

 

Skattesatserna i Pargas stad år 2024:

 • Inkomstskattesats 7,9 %
 • Allmän fastighetsskatt 1,5 % 
 • Skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,47 %
 • Skatteprocentsats för obebyggda byggplatser 3 % 
 • Andra bostadsbyggnader (fritidsbostäder, ekonomibyggnader mm.) 1,5 %
 • Kraftverk 3,1%

Skattesatserna i Pargas stad år 2023:

 • Inkomstskattesats 7,86 %
 • Allmän fastighetsskatt 1,5 % 
 • Skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,47 %
 • Skatteprocentsats för obebyggda byggplatser 3 % 
 • Andra bostadsbyggnader (fritidsbostäder, ekonomibyggnader mm.) 1,5 %
 • Kraftverk 3,1%

Ekonomitjänster kan kontaktas genom adressen ekonomi@pargas.fi