Breadcrumb

Uthyrning av båtplatser

Uthyrning av båtplatser

 

 

Reservering av båtplatser startar 15.04.2021.

Här kommer du till bokningen. 

Tel. 040 664 2012 (telefontid: tisdagar och torsdagar kl. 9:30-11:00)

E-postadress batplatser@pargas.fi

Info till bryggkunder i Skräbböle hamn

Med anledning av arbetena med Lillholmens bro som påbörjats vintern 2021 och slutförs 2022 hyr Pargas stads teknikenhet inte ut båtplatser vid Skräbböle brygga säsongen 2021.

Bryggan finns inom arbetsområdet för broarbetet och av arbetssäkerhetsskäl är området avspärrat och tillträde till området förbjudet.

Vi beklagar situationen och uppmanar er att söka en ersättande båtplats för säsongen 2021.

Information om stadens båtplatser finns på bokning.pargas.fi och en ersättande båtplats kan bokas via detta bokningssystem.

Mer information i ärendet ges av samhällsingenjör Matias Jensén, tel. 044 358 5724 eller underhållsingenjör Stefan Illman, tel. 040 620 1405, eller e-post fornamn.efternamn@pargas.fi
 

Här kommer du till Pargas stads båtplatsavgifter 2021.