Understöd Projekt

Blankett för Projekt- och evenemangsbidrag

Ansökningstid 2.1 - 28.2 2023. (OBS förlängd ansökningstid endast 2023)

Från och 2022 övergår kulturenheten till digital bidragsansökan. Ansökan görs i ePalvelu tjänsten. Ansökan lämnas in i sin helhet digitalt med bilagor i ansökningstjänsten.

Länk till blankett för Projekt- och evenemangsbidrgasansökan 2023 i ePalvelu. 


Blanketter i Word och PDF tas emot i andra hand per e-post eller i pappersformat.

Pargas stad Projekt- och evenemangsbidragsansökan Blankett Kultur 2023 Word
Pargas stad Projekt- och evenemangsbidragsansökan Blankett Kultur 2023 PDF

 

Blanketter för understöd - Kultur

Blankett för Verksamhetsunderstöd - Kultur, Idrott och Barn och Ungdom 

Ansökningstid 1-31.3 2023.

Från och 2022 övergår kulturenheten till digital bidragsansökan. Ansökan görs i ePalvelu tjänsten. Ansökan lämnas in i sin helhet digitalt med bilagor i ansökningstjänsten.

Länk till blankett för Verksamhetsbidrag 2022 i ePalvelu öppnar 1.3.2023


Blanketter i Word och PDF tas emot i andra hand per e-post eller i pappersformat.

Pargas stad - Verksamhetsbidragsansökan Blankett - Kultur, Idrott, Barn och ungdom 2023 Word
Pargas stad - Verksamhetsbidragsansökan Blankett - Kultur, Idrott, Barn och ungdom 2023 PDF

 

Redovisning Projekt och evenemang

Redovisning för Projekt- och evenemangsbidrag

Redovisningstid: fortlöpande (senast innan ny ansökan behandlas).

Från och 2022 övergår kulturenheten till digital bidragsansökan. Ansökan görs i ePalvelu tjänsten. Ansökan lämnas in i sin helhet digitalt med bilagor i ansökningstjänsten.

Länk till redovisningsblankett för Projekt- och evenemangsbidrgasansökan 2021-2022 i ePalvelu.


Blankett för 2021 erhållna bidrag. Word
Blankett för 2021 erhållna bidrag. PDF

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Föreningsformulär

Föreningsformulär

Registrera eller uppdatera föreningens uppgifter.


 

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd