Förvaltningsstadgan

Förvaltningsstadgan 

Organiseringen av förvaltningen och verksamheten samt besluts- och sammanträdesförfarandena i Pargas stad följer bestämmelserna i denna förvaltningsstadga, om inte annat bestäms i lag.

I förvaltningsstadgan 1.1.2023 finns de bestämmelser som gäller

  • hur förvaltningen och verksamheten har ordnats i kommunen
  • hur besluts- och förvaltningsförfarandet har organiserats i kommunen
  • fullmäktiges verksamhet.

Innehållet i förvaltningsstadgan besluts av fullmäktige.