Budget, bokslut och beskattning

Budget, bokslut och beskattning

 

Budget

I stadens budget beviljar man anslag till avdelningarna och sektorerna för att ordna service och på detta sätt befrämja kommuninvånarnas välfärd.

Budget 2021
Budget 2020
Budget 2019
 

Bokslut

Bokslut 2020

Bokslut 2019

Bokslut 2018
 

Information om beskattning


Skattesatserna i Pargas stad år 2020:
•    Inkomstskattesats 20 %
•    Allmän fastighetsskatt 1,5 % 
•    Skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,47 %
•    Skatteprocentsats för obebyggda byggplatser 3 % 
•    Andra bostadsbyggnader (fritidsbostäder, ekonomibyggnader mm.) 1,5 % 

Skattesatserna i Pargas stad år 2021:
•    Inkomstskattesats 20,5 %
•    Allmän fastighetsskatt 1,5 % 
•    Skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,47 %
•    Skatteprocentsats för obebyggda byggplatser 3 % 
•    Andra bostadsbyggnader (fritidsbostäder, ekonomibyggnader mm.) 1,5 % 

Ekonomitjänster kan kontaktas genom adressen ekonomi@pargas.fi