Förskolegrupper

Förskolegrupper

Läsåret 2023-2024 ordnas svenskspråkig förskoleundervisning i följande daghem och skolor (länk till förskoleanmälan)

Pargas kommunområde
- Björkhagens daghem, Björkhagsgatan 1
- Sagoängens daghem, Vapparvägen 11
- Knattebo daghem, Kommunalhemsvägen 12b
- Kirjala skola, Kårkullavägen 112
- Pjukala daghem, Pjukalavägen 134
- Folkhälsans daghem Bantis, Skräbbölevägen 5
- Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkviksvägen 31

Nagu kommunområde
- Kyrkbackens skola, Skolvägen 4

Korpo kommunområde
- Korpo daghem, Korpovägen 142

Houtskär kommunområde
- Houtskärs daghem, Näsbyvägen 241

Iniö kommunområde
- Iniö skola, Degernäs 24

Finskspråkig förskoleundervisning ordnas i följande daghem och skolor:

Pargas kommunområde
- Koivuhaan päiväkoti, Koivuhaankatu 5
- Päiväkoti Villa Kamomilla, Raiviontie 22
- Nilsbyn koulu, Lielahdentie 244
 

Korpo kommunområde
- Korppoon päiväkoti, Korppoontie 142