Förskolegrupper

Förskolegrupper

Läsåret 2022-2023 ordnas svenskspråkig förskoleundervisning i följande daghem och skolor (länk till förskoleanmälan där information om förskoleplatserna för läsåret 2022-2023 finns):

Pargas kommunområde
- Knattebo daghem, Kommunalhemsvägen 12b
- Kirjala skola, Kårkullavägen 112
- Pjukala daghem, Pjukalavägen 134
- Folkhälsans daghem Bantis, Skräbbölevägen 5
- Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkviksvägen 31 
- Daghemmet Villa Kamomilla, Rödjevägen 22

Nagu kommunområde
- Kyrkbackens skola, Skolvägen 4

Korpo kommunområde
- Skärgårdshavets skola, Verkanvägen 1

Houtskär kommunområde
- Houtskärs daghem, Näsbyvägen 241

Iniö kommunområde
- Iniö skola, Degernäs 24

Finskspråkig förskoleundervisning ordnas i följande daghem och skolor:

Pargas kommunområde
- Koivuhaan päiväkoti, Björkhagsgatan 5
- Nilsbyn koulu, Lielaxvägen 244

Korpo kommunområde
- Ulkosaariston koulu, Verkanvägen 1
- Utön koulu, Utö byväg 12

Pargas är med i försöket med tvåårig förskola. Tvåårig förskoleundervisning ordnas på finska i Nilsby.